De vraag naar appartementen in en rond Gent heeft de laatste jaren een grote evolutie gekend en blijft op vandaag aanhouden. Dit om tal van redenen.

In het algemeen zien we de aantrekkingskracht tot de historische stadskern jaar na jaar sterk toenemen. Ten opzichte van de jaren negentig ziet de stad er op vandaag dan ook veel aantrekkelijker uit. Gent is een toeristische parel geworden met een middeleeuwse kern waar veel wereldsteden van kunnen dromen. Het culturele aanbod is goed uitgebouwd en ook de groeiende gastronomie en de duidelijke visie op groen en recreatie draagt hieraan bij.  

Voorts is het veelbesproken, nieuwe mobiliteitsplan onlangs in werking getreden en zal het de komende maanden zijn uitwerking kennen. Hierover kan er natuurlijk heel wat gediscussieerd worden door menig voor- en tegenstander.  Een uitgelezen plaats hiervoor is één van de vele Gentse terrasjes met een frisse ‘Gentse Strop’. Wat vast staat is dat het uitgebreide autovrije gebied het toeristische circuit volop in de kaart speelt. Ook de vele shoppers zullen moeiteloos hun weg naar de vele stadsparkings vinden en zelfs van de fly-over recht de stad binnen cruisen tot op of onder de Kouter, vlakbij de Veldstraat.

Nog veel belangrijker dan het shoppinggebeuren en de score van Gent in de Lonely Planet is de tevredenheid van haar inwoners. Deze laatsten genieten immers volop mee van de vele investeringen en vernieuwingen. Zo wordt de binnenstad met de dag aangenamer voor haar bewoners dankzij de vlotte fietsverbindingen, de vele rustige buurten met amper verkeer en de daarbij horende daling van de hoeveelheid fijn stof en geluid, de toename van het aantal bewonersparkeerplaatsen en de duidelijkere uitgangswegen naar de stadsring en invalswegen.

Aan de aanbodzijde zien we dat er meer en meer wordt ingespeeld op de toegenomen vraag om in de stadskern te wonen met een gevarieerd aanbod van prestigieuze nieuwbouwprojecten, elk met een eigen accent en prijskaartje. Het blijft hierin de uitdaging voor de initiatiefnemers om een evenwicht te kunnen bieden tussen de centrale ligging, de vlotte bereikbaarheid, de parkeermogelijkheden, het rustige zonneterras en, bij voorkeur, het mooie uitzicht op onze favoriete Gentse torens.

Ook in de Gentse rand zien we de vraag naar nieuwbouwappartementen sterk toenemen. Menig investeerder zoekt er naar een realistisch rendement en ook de vele verkopers van de meer landelijke woningen vinden in de rand van de stad het eerder betaalbare appartement op vaak interessante uitvalsbasissen met winkels, openbaar vervoer, recreatie en cultuur op wandel- en fietsafstand. Om hierop verder in te spelen worden langs en rond de kleine stadsring (R40) de historisch vervuilde sites, oude kantoorgebouwen, garages en fabrieken één voor één aangepakt en omgevormd tot nieuwe stadsdelen met een gevarieerd aanbod van appartementen en woningen en aandacht voor groen, privacy, architectuur en ecologie. Dankzij de strenge EPB-eisen worden de vele nieuwe appartementen bovendien standaard uitgerust met energie-efficiënte verwarmingssystemen, hedendaagse, thermische en akoestische isolatiematerialen, ventilatietoestellen die de geproduceerde warmte recupereren en hoogrendementsglas.

Met ons aanbod bij Landbergh streven we ernaar om optimaal tegemoet te komen aan de prangende behoeften in de vastgoedmarkt en dit door een kwalitatief aanbod van goed gelegen appartementen één voor één ontwikkeld en gebouwd met het oog op de lange termijn.

Door Jef Van Cauwenberghe - 11 april 2017