Is uw eigendom een projectgrond?

Wij zoeken het voor u uit.

Beschikt u over een stuk grond of over een onroerend goed dat net wat afwijkt van het klassieke vastgoed? Dan is uw eigendom mogelijks een gegeerde projectgrond onder nieuwbouwontwikkelaars. Laat het potentieel van uw perceel of pand geheel objectief en met kennis van zake onderzoeken.

Wat zijn mogelijke projectgronden?

Een projectgrond is een grond die geschikt is voor het realiseren van een nieuwbouwproject. Dit zijn niet enkel onbebouwde percelen. Ook af te breken panden die in aanmerking komen voor een nieuwe invulling kunnen projectgronden zijn.

 • Onbebouwd stuk grond
 • Twee of meer aanpalende, af te breken woningen
 • Perceel met meerdere garageboxen
 • Inactief serre- of landbouwbedrijf
 • Leegstaande showroom, autogarage, fabriek of magazijn
 • Verontreinigde grond (voormalig tankstation)
 • Onontgonnen binnengebied omsloten door gezinswoningen
 • ...

Voordelen verkopen als projectgrond

 • Kans op een groter financieel voordeel
 • Erg specifieke koper nodig in gewone markt vs. interesse van meerdere projectontwikkelaars
 • Een discrete verkoop rechtstreeks aan professionals zonder inmenging van particulieren
Landbergh Sept23 42

In drie stappen resultaat

1. Stedenbouwkundig onderzoek

Het ontwikkelingspotentieel van uw eigendom bepalen

Ondersteund door onze trouwe partners - landmeters, architecten, stedenbouwkundigen en advocaten - voeren we een stedenbouwkundig onderzoek uit op uw eigendom. We analyseren de bouwvoorschriften, beleidsvisies, zakelijke rechten en meer. De resultaten bundelen we in een grondig uitgewerkt rapport.

2. Cijfermatige analyse

De meest optimale invulling en opbrengst bepalen

Wijst het stedenbouwkundig onderzoek op ontwikkelingspotentieel, dan volgt de cijfermatige analyse. Samen met een vakkundige architect en/of stedenbouwkundige bekijken we wat er precies kan en mag worden gebouwd binnen de regels en beleidsvisies. We bepalen de meest optimale invulling en berekenen de potentiële opbrengst. Het resultaat toetsen we voorzichtig af bij de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Die laat behoedzaam blijken of de herbestemming positief zou kunnen worden onthaald.

3. Voorstelling aan ontwikkelaars

Onderhandelen in uw belang als eigenaar

Is de cijfermatige analyse gunstig, dan gaan we over tot de verkoop van uw projectgrond. In contrast met een courante verkoop gebeurt dit met de nodige discretie en exclusiviteit.

Uit onze brede database, selecteren en rangschikken we de meest adequate projectontwikkelaars. Na een uitvoerig gesprek en inzage in het dossier ter promotie van uw eigendom, kan de eerstgekozen partij gedurende één week zijn intenties kenbaar maken. Laat hun voorstel te wensen over, dan kan de volgende betrouwbare partij zijn slag slaan. Komt het tot onderhandelingen, dan verdedigt Landbergh steeds in uw belang als eigenaar.

Landbergh okt22 66

Driestappenplan


1. Stedenbouwkundig vooronderzoek: Landbergh stelt een architect aan die een eerste volumestudie uitwerkt en bespreekt met de bevoegde diensten.

2. Cijfermatige analyse: op basis van de eerste studie en de feedback van de bevoegde diensten werkt Landbergh een financiële analyse uit, rekening houdende met de bouw- en ontwikkelingskosten en een raming van de verkoopsopbrengsten.

3. Verkoop: in overleg met de opdrachtgever maakt Landbergh een short list op van kandidaat-ontwikkelaars. Uiteindelijk krijgen maximum 3 partijen het eerste voorrecht tot een nauwkeurig onderzoek met de vraag om met een concreet bod te komen.

M Landbergh 191

Veelgestelde vragen omtrent projectgronden


1. Koopt Landbergh zelf projectgronden op?

Nee, Landbergh is een project-makelaar die wordt aangesteld door een eigenaar die wenst te verkopen. We brengen koper en verkoper met elkaar in contact en verdedigen steeds het belang van de verkoper.

2. Is Landbergh zelf een projectontwikkelaar?

Nee, Landbergh is geen projectontwikkelaar, maar een bemiddelaar tussen eigenaar en koper. Als adviesbureau en projectmakelaar zijn wij onderworpen aan de deontologische code en plichtenleer van het BIV.

3. Waar is Landbergh actief?

Landbergh is actief in Oost-Vlaanderen, België.

4. Wie betaalt Landbergh bij het onderzoeken, voorleggen en verkopen van mijn eigendom?

Landbergh is een vastgoedmakelaar die ook in het geval van projectgronden werkt op basis van een klassiek commissieloon. De eigenaar-verkoper staat dus in voor de kosten omtrent de verkoop van zijn eigendom.

5. Wordt mijn projectgrond online te koop aangeboden en komt er een immobord te staan langs de straatzijde?

De verkoop van een projectgrond gebeurt in alle discretie. Mede dankzij ons enorme professionele netwerk is er geen nood aan een publieke bekendmaking of formele tekoopstelling.

Landbergh Sept23 133

6. Op basis van welke criteria wordt een projectontwikkelaar geselecteerd om in onderhandeling te treden?

Landbergh is reeds jarenlang een ervaren nichespeler in de nieuwbouwwereld, met een diepgaande marktkennis en een uitgebreid netwerk. Bij de verkoop van uw projectgrond maken we steeds een beperkte selectie waarbij we uw goedkeuring vragen om de site voor te leggen aan maximaal drie partijen. Deze projectontwikkelaars worden gescreend op diverse niveaus. Hierbij nemen we hun visie en waarden onder de loep en beoordelen we hun referenties op parameters zoals architectuur, schaal, prijsklasse, afwerkingsniveau, materiaalgebruik, eerdere succesvolle samenwerkingen en het gebruik van technieken (future-proof).

Landbergh okt22 190

Heeft u nog vragen over uw mogelijke projectgrond?

Neem vrijblijvend contact op