Welke kosten moet ik als verkoper betalen bij de verkoop van een woning?

Welke kosten u draagt als verkoper van een woning, hangt sterk af van de manier waarop u gaat verkopen. Verkoopt u de woning zelf, via een vastgoedmakelaar of gaat u voor een verkoop via Biddit?

Kosten indien u zelf verkoopt

Wie zijn woning eigenhandig verkoopt staat zelf in voor de nodige en wettelijk verplichte documenten. Met een gemiddelde van 250 euro kan u beschikken over de nodige (betalende) documenten. Deze documenten zijn het bodemattest, de stedenbouwkundig inlichtingen en de kadastrale legger, op te vragen bij de notaris. Natuurlijk staat u dan wel zelf in voor de bezoeken met kandidaten, de onderhandelingen gepaard met de verkoop van uw woning, alsook het opstellen van een correcte, bindende verkoopovereenkomst.

Kosten indien u verkoopt met een makelaar

Wie kiest voor een makelaar, moet rekenen op zo een 2 à 5 procent van de verkoopprijs die aangerekend wordt. Het percentage dat de makelaar verdient aan de verkoop van uw woning noemt men commissie. Uiteraard zitten alle voorgenoemde kosten hier reeds inbegrepen. Daarnaast zijn de marktkennis, de marketingtechnieken, het netwerk en bovenal de zorgeloze verkoop die deze makelaar voorziet van onschatbare waarde.

Kosten indien u verkoopt via Biddit

Wie zijn woning wil verkopen via Biddit, zal dit moeten doen via een notaris. Bij deze vorm van verkoop kan u rekenen op een gemiddelde kost van 3000 à 5000 euro. Naargelang u meer publiciteit of bezoekdagen wil, zal deze prijs snel oplopen. Ongeacht of de verkoop plaatsvindt via Biddit dient u de door de notaris gemaakte kosten, alsook de publicitaire kosten en die van het Biddit-platform te vergoeden. Houd er ook rekening mee dat het digitale karakter minder toegankelijk is voor bepaalde bevolkingsgroepen. Het systeem van opbod is bovendien niet voor iedere koper weggelegd.