Afschaffing van de meeneembaarheid van het verkooprecht tegen 2024

In het kader van de verlaagde verkooprechten in 2022, wilt de Vlaamse Overheid de meeneembaarheid van het verkooprecht doen uitdoven tegen 2024. Lees hier wat meeneembaarheid exact inhoudt, wat de voorwaarden zijn en hoe u tot eind 2023 nog kunt genieten van meeneembaarheid voor ze volledig wordt afgeschaft.

1. Wat is meeneembaarheid van het verkooprecht?

Meeneembaarheid betekent dat u het reeds betaalde verkooprecht (registratiebelastingen) van uw huidige eigendom in mindering kunt brengen van het verkooprecht dat u dient te betalen op uw volgende eigendom. Dit kan gaan tot een bedrag van maximaal 13.000 euro.

2. Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van meeneembaarheid?

De meeneembaarheid van het verkooprecht wordt onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden. Hierbij wordt elke koper apart beoordeeld. Het kan dus zijn dat in het geval van meerdere kopers – zoals een koppel – één van de medekopers niet voldoet aan de voorwaarden en dus niet meegeniet van de meeneembaarheid.

 1. De koper is een natuurlijk persoon;
 2. Het moet gaan over een zuivere aankoop waarbij een echte prijs wordt betaald;
 3. De koper betaalde verkooprechten op de voormalige woning;
 4. Zowel de voormalige als nieuwe eigendom liggen in het Vlaamse Gewest.

3.Bijkomende voorwaarden naargelang het soort meeneembaarheid

Meeneembaarheid van het verkooprecht is onder te verdelen in twee soorten: (1) meeneembaarheid door teruggave en (2) meeneembaarheid door verrekening. Naargelang het soort meeneembaarheid, hangen er nog een aantal extra voorwaarden vast aan het verkrijgen van dit voordeel.

A. Meeneembaarheid door teruggave

 • De koper moet tijdens de laatste 18 maanden voor de aankoop van de nieuwe woning gedomicilieerd zijn of zijn geweest in de voormalige woning;
 • De koper moet de voormalige woning binnen de 2 jaar verkopen na aankoop van de nieuwe woning. Indien een bouwgrond werd aangekocht is de termijn 5 jaar;
 • De koper moet binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na aankoop van de nieuwe woning gedomicilieerd zijn op het nieuwe adres.

B. Meeneembaarheid door verrekening

 • De koper moet tijdens de laatste 18 maanden voor de verkoop van de voormalige woning gedomicilieerd zijn of zijn geweest in de voormalige woning;
 • De koper moet de nieuwe woning of bouwgrond binnen de 2 jaar aankopen na verkoop van de voormalige woning;
 • De koper moet binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na de registratie van de authentieke akte gedomicilieerd zijn op het nieuwe adres.

4. Uitdoven van de meeneembaarheid tegen 2024

De periode van de meeneembaarheid van het verkooprecht loopt nu echter op zijn eind. Met de verlaging van de registratierechten op 1 januari 2022, wil de Vlaamse Overheid de meeneembaarheid geleidelijk aan afgeschaft zien tegen 2024. Wie tot dan nog wil genieten van de meeneembaarheid moet voldoen aan twee voorwaarden:

 1. De authentieke akte van de aankoop van de voormalige woning werd ondertekend voor 1 januari 2022;
 2. De authentieke akte van de aankoop van de nieuwe woning moet worden ondertekend tegen uiterlijk 31 december 2023.

Kopers die voldoen aan bovenstaande voorwaarden hebben dus nog tot eind 2023 de tijd om de notariële akte te laten verlijden bij de notaris, indien zij nog willen genieten van de meeneembaarheid. Zij moeten hierbij wel een keuze maken tussen de oude of nieuwe tarieven van het verkooprecht. Zo zijn de nieuwe, verlaagde tarieven van 3% en 1% niet combineerbaar met de meeneembaarheid. Willen kopers toch beroep doen op de meeneembaarheid, dan gelden de oude tarieven van het verkooprecht voor de nieuw aangekochte woning. Kopers van een enige, eigen woning hebben dus keuze uit twee mogelijkheden:

 1. Kiezen voor de nieuwe tarieven van 3% of 1%, zonder meeneembaarheid;
 2. Kiezen voor de oude tarieven van 6% en 5%, met meeneembaarheid.

Kopers van een tweede woning, bouwgrond, bedrijfspand of nieuwbouw kunnen het nieuwe algemeen tarief van 12% nog tot eind 2023 combineren met de meeneembaarheid.

Bent u van plan om een woning te kopen of verkopen en laat u zich graag bijstaan door een deskundige partij?

Bekijk ons aanbod of contacteer ons vrijblijvend. We begeleiden u graag doorheen het hele verkoopproces.

Bron: Vlaamse Overheid | Auteur: Andrès Lingier