Welke kosten moet ik als koper betalen bij de aankoop van een woning?

Wanneer u van plan bent een woning te kopen, houdt u best niet alleen rekening met de effectieve aankoopprijs, maar ook met de bijkomende kosten die verbonden zijn aan de aankoop. Dit is vaak een niet te onderschatten som, die u met eigen middelen dient te betalen. Het is namelijk zo dat de kosten koper niet worden gefinancierd door de bank.

Verkooprechten of registratiebelastingen

Sinds 1 januari 2022 zijn de tarieven van de verkooprechten stevig gewijzigd. Zo betalen kopers van een enige eigen woning nog slechts 3% in plaats van 6% verkooprechten. Beslist u bovendien om de woning ingrijpend energetisch te renoveren of te slopen en heropbouwen, dan betaalt u sinds 1 januari 2022 slechts 1% verkooprechten in plaats van 5%.

Wie een tweede eigendom of een bedrijfspand koopt, betaalt 12% in plaats van 10% verkooprechten. Wie een bouwgrond of nieuwbouw aankoopt, betaalt 12% verkooprechten op het grondaandeel en 21% btw op het constructie-aandeel.

Notariskosten

De notaris speelt een cruciale rol bij de aankoop van een onroerend goed. Zo is het in België onmogelijk om een eigendom aan te kopen zonder tussenkomst van de notaris. Ze stellen de nodige akten op en laten deze correct registeren bij het Kantoor Rechtszekerheid. Dit opdat de akte tegenstelbaar is aan derden, ten aanzien van iedereen. Hier komen echter wel bepaalde kosten bij kijken. Op 1 januari 2023 zullen de notariskosten echter fors dalen, tot zo’n 25% minder.

Ereloon

Het ereloon van de notaris wordt berekend op de verkoopprijs van het onroerend goed en is degressief: hoe hoger de verkoopprijs, hoe lager het percentage. Het tarief schommelt tussen de 1,3% en 0,057% van de verkoopprijs en is niet onderhandelbaar. Daarnaast betaalt u ook nog 21%  btw op het ereloon, maar dat moet de notaris rechtstreeks overmaken naar de federale overheid.

Aktekosten

De administratieve kosten van de akte(s) kunnen aanzienlijk verschillen van notaris tot notaris, maar hangen ook af van de regio en de complexiteit van het dossier. Volgens de huidige tarieven bedragen de administratieve kosten per akte ruwweg 1.100 euro (De Tijd, 2022). Dit omvat het opmaken van de akte(s) zelf, maar ook de opzoekingen en opvragingen van verplichte attesten en documenten (zoals het hypothecair getuigschrift, bodemattest, ..), alsook de registratie van de akte(s). Op notaris.be kunt u uw aktekosten zelf berekenen.

Bankkosten

Wie een eigendom koopt, gaat hiervoor vaak een lening aan. Ook hier komen extra kosten bij kijken. De dossierkosten zijn echter begrenst tot een maximum van 500 euro per hypothecaire lening.

De onroerende voorheffing

In Vlaanderen moet voor elke woning jaarlijks een onroerende voorheffing worden betaald. De Vlaamse Belastingdienst bezorgt de eigenaar jaarlijks een aanslagbiljet. Dit wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen.

Diverse

Daarnaast komen er nog enkele diverse kosten bij voor de aankoop van een woning. Denk hierbij onder andere aan verzekeringen (brandverzekering), verhuiskosten en kosten van mede-eigendom bij de aankoop van een appartement.