Bevriezing huurindexatie sinds 1 oktober 2022

Naar aanleiding van de energiecrisis heeft de Vlaamse regering beslist om de huurindexatie van de minst energiezuinige eigendommen in Vlaanderen vanaf 1 oktober 2022 met onmiddellijke ingang te beperken of te bevriezen. Een ingreep die een behoorlijke impact kan hebben op uw vastgoedinvestering.

Wat is een EPC?

Een EPC of ‘energieprestatiecertificaat’ geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Sinds 1 januari 2009 is het voor elke verhuurde eigendom verplicht om een EPC te laten opstellen. Uit zo een EPC vloeit een EPC-label voort. Het EPC-label kan lopen van A+ (heel energiezuinig) tot F (heel energieverslindend).

EPC rapporten die voor 2019 zijn opgesteld hebben echter nog geen EPC label toegekend gekregen. Voor 2019 werd de energiezuinigheid van het pand enkel door een kengetal weergegeven, uitgedrukt in kWh/m2. Hoe lager dit getal, hoe energiezuiniger de woning. Via onderstaande tabel kan u gemakkelijk het toegekende cijfer omzetten naar het daarbij horende EPC-label.

Energiescore (toegekend in rapporten voor 2019)Energielabel
kleiner dan of gelijk aan 0 kWh/(m².jaar)A+
van 1 tot en met 100 kWh/(m².jaar)A
van 101 tot en met 200 kWh/(m².jaar)B
van 201 tot en met 300 kWh/(m².jaar)C
van 301 tot en met 400 kWh/(m².jaar)D
van 401 tot en met 500 kWh/(m².jaar)E
501 kWh/(m².jaar) en hogerF

Welke impact heeft de huurindexatie op de verhuring?

Bovenstaande tabel is van belang om te weten welke impact de nieuwe regelgeving omtrent de huurprijsindexering zal hebben op de verhuring van uw eigendom. Zo heeft de Vlaamse regering beslist dat de huurprijzen van woningen met EPC-label E en F geheel niet meer geïndexeerd mogen worden sinds 1 oktober 2022. Huurprijzen van woningen met EPC-label D mogen slechts voor 50% geïndexeerd worden.

Deze nieuwe regelgeving is voorlopig slechts geldig voor 1 jaar. Vanaf 1 januari 2023 zou de indexering weer mogelijk zijn, ongeacht welk EPC-label. Het doel van de nieuwe maatregel is betaalbaar wonen garanderen en eigenaars stimuleren om hun vastgoedpatrimonium energiezuiniger te maken.

Bent u van plan om een woning of appartement te verhuren en laat u zich graag bijstaan door een deskundige partij?

Contacteer ons vrijblijvend. We begeleiden u graag doorheen het hele verhuurproces.

Bron: energiesparen.be | Auteur: Ruben Van Coillie