Wat is het verschil tussen een passiefhuis en een BEN-woning?

Een passiefhuis en een BEN-woning zijn steeds vaker voorkomende bouwformules, waarbij het energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water bijzonder laag ligt. Gezien de stijgende energieprijzen is deze toekomstgerichte manier van bouwen interessanter dan ooit tevoren. Lees mee wat een passiefhuis en een BEN-woning precies inhouden en wat de exacte verschillen zijn tussen deze twee energiezuinige bouwformules.

Wat is een BEN-woning?

Een BEN-woning is een Bijna EnergieNeutrale woning, waarbij het E-peil (score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is) niet hoger is dan E30. Typerend aan een BEN-woning is dat het weinig energie verbruikt voor warm water, koeling, ventilatie en verwarming. De weinige energie die het verbruikt, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Sinds 2021 is een BEN-woning de norm voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen.

Kenmerken van een BEN-woning

 • E-Peil van maximaal 30
 • Voldoen aan de EPB-eisen omtrent:
  • Minimumaandeel hernieuwbare energie
  • Ventilatie
  • Risico op oververhitting
  • Thermische isolatie
  • Netto-energiebehoefte voor verwarming oftewel warmtevraag (hoeveel energie er nodig is om de gewenste temperatuur in de woning te behouden)

Wat is een passiefhuis of een passieve woning?

Een passiefhuis of een passieve woning is een bijzonder energiezuinige woning die (gedurende bepaalde perioden) niet actief met een verwarmingssysteem moet worden verwarmd, maar de nodige warmte haalt uit passieve warmtebronnen. De voornaamste bronnen zijn hierbij de zon en de warmte die wordt afgegeven door de bewoners en huishoudapparaten.

Zo wordt er bij een passiefhuis onder andere gestreefd naar driedubbele beglazing van de ramen, die gericht worden naar het westen, zuiden en oosten om warmtewinst uit de zon te optimaliseren. Ramen aan de noordgevel worden vermeden. Om de passief gewonnen warmte vervolgens zo goed mogelijk binnen te houden, wordt er gezorgd voor dikke thermische isolatie en een goede kierdichtheid of luchtdichtheid. Dit zorgt er eveneens voor dat er minder koude lucht door de kieren en naden van de gevel komt. Dit kan men testen voor middel van een luchtdichtheidstest of blowerdoortest.

Hierdoor heeft het passiefhuis een goed binnenklimaat zonder een klassiek verwarmingssysteem te gebruiken. Enkel bij extreme weercondities is een extra, actieve verwarmingsbron nodig.

Kenmerken van een passiefhuis

 • Extra dikke isolatie van muren en daken
 • Een uitgekiend ventilatiesysteem
 • Driedubbele beglazing
 • Goed georiënteerde ramen
 • Sterke luchtdichtheid om warmteverlies zoveel mogelijk te vermijden

Wanneer is een gebouw officieel een passiefhuis?

Om officieel vast te leggen of een woning een passiefhuis is, is er het passiefhuis-certificaat. De voornaamste eisen van dit certificaat zijn:

 • Het gebouw mag niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken voor ruimteverwarming tot 20℃;
 • Het maximaal primair energieverbruik is 120 kWh/m² per jaar. Het primair energieverbruik is de som van de verbruikte energie voor verwarming, koeling, warm tapwater, hulpenergie en elektrische apparatuur;
 • De luchtdichtheid mag maximaal n50 < 0,6 h-1 zijn;
 • Het gebouw moet voldoen aan de EPB-eisen omtrent oververhitting.

De verschillen tussen een BEN-woning en passiefhuis op een rij

Wie kiest voor een passiefhuis of een BEN-woning investeert in beide gevallen in een bijzonder energiezuinig, future-proof gebouw. Een passiefhuis gaat echter nog net een stap verder dan een BEN-woning. Zo is het E-peil van een BEN-woning maximum E30, maar is dat van een passiefhuis vaak 0 of zelfs negatief. Ook het K-peil (de warmte-isolatie van het gebouw) en de netto-energiebehoefte voor verwarming (hoeveel energie er nodig is om de gewenste temperatuur in de woning te behouden) liggen lager bij een passiefhuis dan bij een BEN-woning.

Er hangt echter wel een stevig prijskaartje vast aan een passiefhuis. Door de strenge energie-eisen moet geïnvesteerd worden in complexe isolatietechnieken en ventilatiesystemen, driedubbele beglazing en duurzame bouwmaterialen. Bovendien vereist passief bouwen ook heel wat vakmanschap en expertise. Uiteraard betaalt deze slimme investering zichzelf terug, vanwege de erg grote energiewinst en besparing op de energiefactuur.

Een energiepositieve woning wekt namelijk meer energie op dan dat ze verbruikt. Hierbij worden de energieoverschotten gedeeld via het algemene net nadat de elektrische wagens en thuisbatterij volledig zijn opgeladen.

Een BEN-woning, aan de andere kant, blijft echter makkelijker haalbaar en betaalbaar, en houdt uw energiefactuur eveneens laag. Het wordt bovendien steeds vaker de norm. Voor nieuwbouw is een BEN-woning sinds 2021 reeds de standaard.

Heeft u interesse om te investeren in een BEN-woning of -appartement?

Bekijk ons nieuwbouwaanbod en contacteer ons vrijblijvend. We begeleiden u graag doorheen het hele aankoopproces.

Bron: Vlaamse Overheid | Auteur: Tyana Neerman