Wat is de Wet Breyne of de woningbouwwet?

Wie koopt op plan, mag rekenen op een uitgebreide bescherming dankzij de Wet Breyne. Deze woningbouwwetgeving kwam er in 1971 naar aanleiding van de zaak Etrimo uit 1966, waarbij veel kopers een financieel drama opliepen. Hierna ontstond de Wet Breyne die sterke juridische bescherming biedt aan iedereen die een woning laat bouwen, een te bouwen woning koopt of een woning in aanbouw koopt. Landbergh licht enkele krachtlijnen van de Wet Breyne kort toe.

Welke garanties biedt de Wet Breyne?

1. Gelimiteerd voorschot en betalen in schijven

De Wet Breyne is een woningbouwwet die sterke juridische bescherming biedt aan iedereen die een woning laat bouwen, een te bouwen woning koopt of een woning in aanbouw koopt. Een eerste belangrijk onderdeel van de Wet Breyne stelt dat een koper bij de onderhandse verkoopovereenkomst maximum 5% van de aankoopsom moet betalen als voorschot op de grondwaarde. Bij de notariële akte betaalt u dan het saldo van de grondwaarde (het volledige bedrag na aftrek van het voorschot). Hier komen nog de registratierechten bij, alsook de opmaakkosten van de notariële akte en het aandeel van de constructies die op dat moment zijn afgewerkt, te verhogen met de btw.

Concreet betaalt u dus steeds slechts hetgeen fysiek aanwezig is, namelijk uw aandeel in de grond en het deel van de werken dat reeds voltooid is. De constructie wordt hiervoor in schijven ingedeeld, waarbij voor iedere schijf – mits een formele goedkeuring van de architect – een factuur wordt opgemaakt wanneer deze is afgewerkt. Zo wordt de betaling van de totale aankoopsom gespreid over de hele bouwperiode en hoeft u niet de volledige som in één keer op tafel te leggen.

Voorbeeld van een gespreide betaling van de constructie naarmate de werken vorderen:

 • appartement/handelsruimte:
  • schijf 1 - 10 % na sloopwerken en bouwrijp maken
  • schijf 2 - 10% na uitgraven kelder en storten funderingsplaat kelder
  • schijf 3 - 10 % na storten funderingsplaat gelijkvloers
  • schijf 4 - 10 % na plaatsen vloerplaat boven gelijkvloers
  • schijf 5 - 10 % na plaatsen vloerplaat boven 1ste verdieping
  • schijf 6 - 10 % na plaatsen dakbedekking
  • schijf 7 - 10 % na plaatsen buitenschrijnwerk
  • schijf 8 - 10 % na plaatsen leidingen technieken
  • schijf 9 - 5 % na plaatsen chape
  • schijf 10 - 5 % na plaatsen sanitaire toestellen
  • schijf 11 - 5 % na plaatsen keuken
  • schijf 12 - 5 % bij voorlopige oplevering
 • autostaanplaats/autobox/berging:
  • schijf 1 - 45 % na het opgieten van de vloerplaat van de ondergrondse verdieping
  • schijf 2 - 50 % na het opgieten van de vloerplaat van het gelijkvloers
  • schijf 3 - 5 % bij voorlopige oplevering

2. Waarborg ten gunste van de koper

Onder de Wet Breyne bestaat er bovendien een verplichte waarborg voor de bouwheer ten gunste van de koper of opdrachtgever. Deze waarborgregeling beschermt u als koper tegen het financieel onvermogen van de bouwheer die u zou doen opzadelen met een onafgewerkt goed. De vorm die deze waarborg moet aannemen, verschilt naargelang de bouwheer al dan niet een erkende aannemer is.

A. Waarborg van een erkende aannemer

Een erkende aannemer moet onder de Wet Breyne een borgsom vestigen bij de Deposito- en Consignatiekas voor een bedrag van 5% van de totale prijs van het gebouw. Bij de verkoop van een appartement moet de borgsom berekend worden op de prijs van het appartement en niet op de prijs van het volledige gebouw. Deze borgsom wordt bij helften vrijgemaakt: de eerste helft bij de voorlopige oplevering en de tweede helft bij de definitieve oplevering.

B. Waarborg van een niet-erkende aannemer

Een niet-erkende aannemer moet onder de Wet Breyne via een financiële instelling een waarborg plaatsen die overeenstemt met ofwel het totale bedrag nodig om de in de overeenkomst bepaalde werken te voltooien (voltooiingswaarborg) ofwel met de terugbetaling van de gestorte bedragen bij de ontbinding van de overeenkomst (terugbetalingswaarborg). Bij een appartement slaat het begrip ‘voltooiing’ trouwens niet enkel op de privatieve delen, maar ook op de gemeenschappelijke delen die noodzakelijk zijn voor de normale bewoonbaarheid van het appartement.

3. Tienjarige aansprakelijkheid

De Wet Breyne stelt ook dat de oplevering verplicht in twee fases gebeurt: de voorlopige en de definitieve oplevering. Hiertussen moet minstens één jaar zitten, opdat u kunt nagaan of het onroerend goed zonder gebreken alle seizoenen kan doorstaan. Alle zichtbare en verborgen gebreken moeten dan ook in deze periode gemeld worden. Bovendien zijn zowel de bouwheer als de architect en de aannemer(s) gedurende tien jaar na de voorlopige oplevering aansprakelijk voor bijkomende zware zichtbare en verborgen gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen.

De Wet Breyne kort samengevat

Wie koopt op plan geniet niet alleen van de optie om indelingsaanpassingen te doen, van inspraak bij de keuze van de afwerkingsmaterialen en van het gemak om zelf geen werken te moeten opvolgen, maar ook van een sterke juridische bescherming dankzij de Wet Breyne. De Wet Breyne is een woningbouwwet die garandeert dat u de totale aankoopsom gespreid in de tijd kunt betalen, dat u enkel betaalt voor wat er fysiek aanwezig is, dat u ingedekt bent tegen het financieel onvermogen van de bouwheer, dat gebreken een jaar lang gemeld kunnen worden en dat u niet aansprakelijk bent voor zware zichtbare en verborgen gebreken gedurende tien jaar.

Nog vragen over de Wet Breyne?

Contacteer ons gerust over de woningbouwwet, kopen op plan of ander bijkomend advies omtrent deze materie.

Nieuwbouwproject in de kijker

Liv de Molens - 6% btw mogelijk

Liv de Molens is een stadsinbreidingsproject langs de Leie in het hart van Deinze, met een erg divers aanbod aan appartementen. Ontdek deze 'stad van vijf minuten' met de nadruk op zicht, licht en water.