Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik mijn woning verkoop?

Bij het tekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst, gaat naast het eigendomsrecht ook het risico van het onroerend goed over op de koper. Het is hierbij belangrijk om te weten hoe snel de koper een nieuwe brandverzekering moet regelen, die de eigenaar dekt bij schade aan de woning door brand, storm, overstroming en sneeuwdruk.

Tenzij anders onderling geregeld, is de koper nog drie maanden lang beschermd door de reeds lopende brandverzekering, na het verlijden van de notariële akte. Partijen mogen echter afwijken van deze wettelijke regeling. In de praktijk wordt de koper dan ook vaak gevraagd om vanaf het verlijden van de notariële akte reeds een nieuwe brandverzekering af te sluiten.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.