Welke schade dekt een brandverzekering of woonverzekering?

Een brandverzekering of woonverzekering is een verzekering die naast dekking bij brandschade ook andere wettelijk vastgelegde basisdekkingen omvat. Het gaat hierbij om:

 • Brand-, explosie- of implosieschade
 • Rook- en roetschade
 • Bliksemschade
 • Schade omwille van een dier
 • Schade omwille van een luchtvaartuig
 • Schade door aanslagen, terrorisme of arbeidsconflicten
 • Storm- en hagelschade
 • Sneeuw- en ijsschade
 • Natuurrampen
 • Schade omwille van een omgevallen boom
 • Waterschade
 • Glasbreuk
 • Schade na een inbraak (tenzij afzonderlijk te dekken via optionele diefstalverzekering)
 • Stookolieschade

Daarnaast zijn er ook aanvullende dekkingen die niet de schade zelf, maar de bijkomende kosten van een schadegeval dekken. Denk hierbij aan:

 • Reddingskosten
 • Kosten om nakende of ergere schade te voorkomen
 • Kosten om beschadigde goederen te slopen
 • Kosten om puin op te ruimen
 • Kosten voor de opslag van de inboedel tijdens herstellingswerken
 • Kosten voor huisvesting indien de woning onbewoonbaar is verklaard
 • Expertisekosten
 • Dekking burgerlijke aansprakelijkheid
 • Schade aan derden

De brandverzekering dekt geen schade die is veroorzaakt door:

 • Opzettelijke handelingen
 • Slijtage
 • Slechte bescherming
 • Oorlog, een bezetting of inbeslagname
Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.