Wat is een inboedelverzekering en is het verplicht?

Een inboedelverzekering is een verzekering die in het algemeen schade dekt aan uw inboedel omwille van brand, vandalisme, inbraak of waterschade. Onder inboedel verstaan we roerende goederen die niet vaststaan in het onroerend goed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om meubels of elektronica. Vaststaande zaken zoals een keuken of ingebouwde apparaten horen hier niet bij.

De inboedelverzekering valt onder de brandverzekering, maar is niet verplicht. Bespreek zeker met uw verzekeringsmakelaar wat de verzekering precies dekt en wat niet.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.