Hypothecaire volmacht: een kostenbesparend alternatief

Wat is het verschil tussen een hypothecair krediet en een hypothecaire volmacht?

De aankoop van een nieuwe woonst gaat al te vaak gepaard met een hypothecair krediet. Uiteraard komen hierbij kosten kijken die meer dan eens worden onderschat. Om de kosten van een hypothecaire inschrijving te beperken, kan een gedeeltelijke hypothecaire volmacht worden toegekend, mits toestemming van de bank. Landbergh stelt geregeld vast dat kopers niet of zeer beperkt vertrouwd zijn met deze materie, vandaar onze bondige toelichting.

Een klassieke hypothecaire inschrijving biedt een sterke waarborg aan de bank die geld uitleent om een woning te kopen of te (ver)bouwen. Betaalt de kredietnemer de lening niet of te laat terug, dan kan de bank beroep doen op de gevestigde hypotheek en de woning terug verkopen. Deze opbrengst gebruikt de bank om de schuld aan te zuiveren.

Om de kosten van de hypotheekvestiging te drukken, kan de bank toelaten om het geheel of een deel van het te lenen kapitaal onder te brengen in een hypothecaire volmacht.  Bij een hypothecaire volmacht geeft de kredietnemer de toelating aan de kredietgever om een hypothecaire inschrijving te nemen zodra laatstgenoemde dat nodig acht.

Het verschil met de hypothecaire inschrijving zit in het feit dat de kredietnemer de toelating geeft om een hypotheek te nemen zonder dat de kredietgever deze effectief neemt en wellicht zonder dat deze later ooit zal worden genomen, behalve in geval van wanbetaling.

De kosten van een hypothecaire volmacht zijn beduidend lager dan de kosten van een hypothecaire inschrijving:

  • geen hypotheekrecht op het geleend bedrag, verhoogd met de zogenaamde aanhorigheden;
  • geen ereloon voor de hypotheekbewaarder;
  • een algemeen vast recht van 50 euro in de plaats van 1 % registratierecht op het geleende bedrag, verhoogd met de zogenaamde aanhorigheden;
  • lager ereloon van de notaris.

Het nadeel voor de kredietgever is dat hij over minder zekerheden beschikt: hij heeft immers nog geen hypotheek en wanneer hij die meent te moeten nemen, kan het te laat zijn omdat het goed reeds door iemand anders is bezwaard. Bijgevolg zal de kredietgever dit slechts toestaan voor cliënten waarin hij vertrouwen heeft.

Bij een gesplitste lening, ttz. een hypothecaire inschrijving gecombineerd met een hypothecair mandaat, zal zowat iedere kredietinstelling vlot haar akkoord geven, mits een gunstige kredietwaardigheid. Let wel, het is belangrijk om elk van beide kredietnemers maximaal te laten genieten van het fiscaal aftrekbaar bedrag.  Het bedrag van het hypothecair mandaat komt namelijk niet in aanmerking voor de geïntegreerde Vlaamse woonbonus.

Voor bijkomende inlichtingen hieromtrent, helpt het Landbergh-team u graag verder. Neem zeker ook even contact op met uw bankkantoor of spring even binnen bij de lokale specialist ter zake bij ING, Koen Van Der Straeten in Destelbergen (Heusden).