Schuldovername en inbeslagname voorkomen: 3 dingen waar je op moet letten als woningkoper

1. Occulte hypotheek opsporen

Bij elke erfenis gaat een percentage van de waarden naar de staat. Dat zijn de zogenaamde successierechten. Soms aanvaarden de erfgenamen de erfenis, maar betalen ze de successierechten niet. Het kan dus zijn dat de erfgenamen van een woning je hun pand verkopen voor de staat het verschuldigde bedrag geïnd heeft.

In dat geval kan de staat een occulte of verborgen hypotheek op je woning leggen. Of anders gezegd, jij zal het verschuldigde bedrag dan moeten ophoesten. Doe je dat niet, dan wordt de woning in beslag genomen door de overheid en openbaar verkocht om de successierechten te innen.

Hoe kan je een occulte hypotheek nu opsporen? Traditionele hypotheken worden geregistreerd in het hypotheekregister. Het probleem is dat de occulte of verborgen hypotheek geheim is en niet in het hypotheekregister wordt vermeld. Daarom vraag je best de notaris om hulp. Bij de verkoop zal de notaris het bewijs vragen aan de verkopers dat alle successierechten betaald zijn. Kunnen de verkopers dit niet aantonen, dan stort de notaris het verkoopbedrag niet door naar de verkopers. Om volledig safe te zitten laat je best ook in de akte opnemen dat de verkopers verklaren dat alle successierechten betaald werden.

2. Hypotheekstaat aanvragen

Voor een vastgoedmakelaar de onderhandse verkoopovereenkomst opstelt, vraagt hij of zij de hypotheekstaat aan. De hypotheekstaat of hypothecaire staat is een overzicht van alle hypotheken die rusten op een onroerend goed. Zo weet je of er nog schuldeisers zijn. Als er geen hypotheken meer op de woning rusten, wordt het “voor vrij en onbelast” verkocht. En dat is de best mogelijke situatie.

3. Handlichting van alle schuldeisers

Rusten er toch nog hypotheken op het onroerend goed, dan moeten deze eerst opgeheven worden. Dit gebeurt via de tussenkomst van de notaris. Hij of zij zorgt voor een ondertekening van een akte van opheffing, oftewel een handlichting. De kosten van deze handlichting zijn voor de verkoper.

Nog vragen?

Je mag ons altijd contacteren over beslag op onroerend goed.

Of voor eender wat natuurlijk.

Referenties: Vlaamse Overheid, Adlex