Wat is de kostprijs van een schenking van een bouwgrond in Vlaanderen?

De schenking van een onroerend goed zoals een woning of een bouwgrond gaat steeds gepaard met de betaling van een “schenkbelasting” (voorheen: schenkingsrechten).[1]

De schenkbelasting heeft een progressief karakter. Dit betekent dat de tarieven toenemen met de waarde van het onroerend goed. Dit is dus ook het geval indien er een bouwgrond wordt geschonken.

De schenkbelasting voor de schenkingen van onroerende goederen wordt berekend aan de hand van tarieftabellen.

Schenking rechte lijn en tussen echtgenoten/samenwoners

Waarde schenking in euroPercentage in rechte lijn en tussen partnersNormaal percentage schenking onroerend goed (geen bouwgrond)
0,01-12.500 €1 %3 %
12.500-25.000 €2 %4 %
25.000-50.000 €3 %5 %
50.000-100.000 €5 %7 %
100.000-150.000 €8 %10 %
150.000-200.000 €14 %14 %
200.000-250.000 €18 %18 %
250.000-500.000 €24 %24 %
Meer dan 500.000 €30 %30 %

Schenken ouders een bouwgrond aan hun kinderen of schenkt de ene partner een grond aan de andere, dan worden de progressieve tarieven verlaagd met 2% tot de schijf van 150.000 euro.

Schenking tussen broers en zussen/ooms of tantes en neven en nichten/tussen alle andere personen

Waarde schenking in euroPercentage tussen broers en zussenPercentage tussen ooms en tantes en neven of nichtenPercentage tussen alle andere personen
0-150.000 €10 %10 %10 %
150.000-175.000 €50 %55 %65 %
Meer dan 175.000 €65 %70 %80 %


Waarde schenking in euroNormaal percentage tussen broers en zussen schenking onroerend goed (geen bouwgrond)Normaal percentage tussen ooms en tantes en neven of nichten schenking onroerend goed (geen bouwgrond)Normaal percentage tussen alle andere personen schenking onroerend goed (geen bouwgrond)
0.01-12.50020 %25 %30 %
12.500-25.00025 %30 %35 %
25.000-75.00035 %40 %50 %
75.000-175.00050 %55 %65 %
Meer dan 175.00065 %70 %80 %

Schenkingen van een bouwgrond tussen deze personen kunnen tot 150.000 euro genieten van een vlak tarief van 10 %. Boven de 150.000 euro gelden de normale schenkingsrechten.

Door S.M.

[1] De Vlaamse Belastingdienst int sinds 1 januari 2015 zelf de “successie- en registratierechten”. Daarom heeft de Vlaamse overheid de hele regelgeving die in het ‘Vlaams Wetboek der Successierechten’ en in het ‘Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten’ stond, overgeheveld naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Een decreet van 19 december 2014 brengt de ‘schenkbelasting’ onder in hoofdstuk 8 van ‘titel 2 Belastingheffing’ van de VCF.