Nieuwe regels voor eigenaars van appartementen

Sinds 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor de eigenaars van een appartement in een appartementsgebouw. Minister van Justitie Koen Geens versoepelde de wetgeving rond appartementsrecht om noodzakelijke renovaties in de gemeenschappelijke delen van het gebouw makkelijker te kunnen doorvoeren. Concreet zullen beslissingen die rechtstreeks impact hebben op de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van het gebouw vlotter verlopen.

De versoepeling zou ook een hoop conflicten tussen mede-eigenaars moeten vermijden die het maar niet eens worden over de inkom, tuin, gevel, trappenhal of lift. Wat rust in de brouwerij dus. Landbergh somt de nouveautés voor je op.

1. Werken gemeenschappelijke ruimtes gebeuren sneller

Tot 1 januari 2019 was er steeds 3/4 meerderheid van de stemmen nodig om werken in de gemene delen door te laten gaan. Sinds 1 januari 2019 volstaat 2/3 meerderheid. Een renovatie aan het trappenhuis, werken aan de gevel, etc. zullen nu dus sneller tot stand komen.

2. Wettelijk verplichte werken komen vlotter door

Wettelijk verplichte werken zullen er nu ook sneller doorkomen door de versoepelde regels. Beslissingen over werken om te voldoen aan de isolatienormen, brandveiligheid, … werden voordien met 3/4 meerderheid genomen. Vandaag is de algemene vergadering al tevreden met een meerderheid van 50% +1.

Wanneer de kostprijs van deze aanpassingen aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn, was tot 1 januari 2019 unanimiteit nodig. Sinds 1 januari 2019 volstaat 4/5 meerderheid.

3. Reservefonds wordt verplicht

Bovendien is ook het reservefonds sinds 1 januari 2019 verplicht gemaakt. De jaarlijkse opvraging van dit fonds bedraagt 5% van de jaarlijkse lasten. De mede-eigenaars dragen allemaal bij aan het reservekapitaal zodat noodzakelijke investeringen aan het gebouw onmiddellijk financieel kunnen worden opgevangen. Zo hoeven ze geen giga bedragen op tafel te leggen bij een plotse, grote kost.

Er is echter wel een ontsnappingsclausule. Indien 4/5 meerderheid tegen het reservefonds stemt, hoeft het kapitaal toch niet aangelegd te worden. De eigenaars kunnen zo ook op eender welk moment beslissen om het reservefonds niet verder op te potten.

Bij nieuwbouwappartementen is het reservekapitaal trouwens pas na vijf jaar verplicht.

4. Afbraak & heropbouw appartementsgebouw wordt gemakkelijker

Daarnaast was er tot 1 januari 2019 ook unanimiteit vereist om het gebouw af te breken en/of volledig her op te bouwen. Eén enkele ziel kon dus alles tegenhouden. Tegenwoordig volstaat ook hiervoor 4/5 meerderheid van de stemmen wanneer er een probleem is met de veiligheid of hygiëne van het gebouw, of wanneer de renovatie te duur zou zijn.

Wie niet akkoord is met het plan of het niet kan betalen, kan afstand doen van zijn of haar eigendom tegen de betaling van de prijs van dat appartement. Het eigendomsrecht blijft dus gerespecteerd.

5. De betaler beslist

“De betaler beslist” is nu ook een geldig principe. Wie niet mee betaalt voor een werk aan de gemeenschappelijke delen, mag ook niet meestemmen.

6. Voorlopige bewindvoerder wanneer besluitvorming blokkeert

Ten slotte is er nu sprake van een voorlopige bewindvoerder die kan optreden in plaats van de algemene vergadering wanneer de besluitvorming blokkeert. De vrederechter duidt dan één of meerdere voorlopige bewindvoerders aan op vraag van de syndicus of op vraag van één of meerdere mede-eigenaars met samen minstens 1/5 van de aandelen van de gemeenschappelijke ruimtes.

Nog vragen? Je mag ons altijd contacteren over de nieuwe regels voor eigenaars van appartementen.

Of voor eender wat natuurlijk.

Referenties: Knack, Radio 1, Immospector, Speyk