De Landbergh-code: 2 werkwijzen voor de verkoop of aankoop van een onroerend goed bij Landbergh

De aankoop en verkoop van een onroerend goed is nog nooit zo stressvol en chaotisch geweest: openbare verkoop, verkoop per opbod, onder gesloten omslag, etc. Bij Landbergh werken we met twee duidelijke en eerlijke methodieken die we hier graag omstandig toelichten, voor ieders duidelijkheid, zo vermijden we misverstanden. 

Uw woning, appartement, bouwgrond of handelspand verkopen, is een niet-alledaagse handeling die u mogelijks graag in de professionele handen legt van een ervaren vastgoedmakelaar. Bij Landbergh helpen we u hier graag bij door middel van een duidelijke methodiek die gunstig is voor beide partijen. Onze ervaring bracht ons dan ook tot twee mogelijke werkwijzen die we naargelang het type onroerend goed inzetten bij de verkoop van vastgoed.

Lees mee hoe we, volgend op onze uiterst objectief vastgestelde waardering, twee strategieën hanteren waarbij ieder onroerend goed op de meest eerlijke manier te koop wordt aangeboden, die zowel door de koper als door de verkoper als correct en comfortabel wordt ervaren.

WERKWIJZE 1: VRAAGPRIJS IS VERKOCHT

1. Chronologisch inplannen van de bezoekdag

De eerste methode waarmee Landbergh werkt voor de verkoop van uw vastgoed, draait om het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Landbergh werkt steeds met vaste bezoekmomenten. Enerzijds kan een groot aantal kandidaten hierdoor het onroerend goed bezichtigen binnen een op voorhand vastgelegd tijdsbestek. Anderzijds hoeft de bewoner zijn woning niet te pas en te onpas open te stellen aan kandidaat-kopers.

Onder deze werkwijze behandelen de Landbergh-makelaars de reacties van kandidaat-kopers op een onroerend goed steeds consequent in chronologische volgorde. Dat wil zeggen dat wie het eerste contact opneemt met Landbergh, hetzij via mail of telefoon, het voorrecht krijgt om als eerste het eigendom te komen bezichtigen tijdens het bezoekmoment. Alle andere kandidaat-kopers worden vervolgens ook chronologisch ingepland.

2. Bieden na de bezoekdag

Wat de biedingen betreft, geldt ook hier hetzelfde systeem: wie als eerste de vraagprijs biedt (zonder opschortende voorwaarden), wordt de nieuwe eigenaar van het onroerend goed, zonder dat deze nog overboden kan worden. Deze vraagprijs wordt op voorhand dan ook objectief bepaald via een uiterst grondige en uitgebreide waardebepaling waar we bij Landbergh erg veel belang aan hechten.

Ook wanneer een kandidaat-koper een lager prijsvoorstel formuleert waar de verkoper mee akkoord gaat, komt de verkoop tot stand. Het zich al dan niet aanbieden van nieuwe kandidaten die hierna een hogere prijs wensen te bieden, doet hier geen afbreuk aan.

3. Bieden voor de bezoekdag

Ondanks dat Landbergh met vaste bezoekdagen werkt, zijn kandidaat-kopers vrij om op ieder ogenblik een prijsvoorstel uit te brengen, ook voor het eerste bezoekmoment heeft plaatsgevonden. Het nog niet hebben plaatsgevonden van de eerste bezoekdag, verbiedt een kandidaat dus niet om de woning aan te kopen, weliswaar zonder deze te hebben bezichtigd.

4. Waarom deze strategie voor de verkoop van uw vastgoed?

Uitgaande van een correcte vraagprijs, onderbouwd door een vakkundige waardering, wordt een duidelijk aanbod gericht aan de markt. De eerste die ingaat op dit aanbod, koopt de woning. Het is zo eenvoudig als naar de winkel gaan om een fles wijn. De prijs staat op het etiket. Neemt u de wijn mee naar de kassa en betaalt u het bedrag dat op het etiket staat, dan komt er een koop tot stand. Had u de laatste fles mee dan zal degene na u diezelfde wijn helaas niet meer kunnen kopen. Eerlijk en duidelijk lijkt ons. Via deze methode geven we iedereen dus een gelijke kans om het onroerend goed aan te kopen aan de werkelijke waarde.

WERKWIJZE 2: HOOGSTE BOD IS VERKOCHT

1. Vullen van diverse bezoekdagen

De tweede methode waarmee Landbergh werkt om uw vastgoed te verkopen, wordt ingezet bij eigendommen waarvan we weten dat er een groot koperspubliek voor is. Hierbij wilt Landbergh alle kandidaten een gelijke kans geven om het onroerend goed minstens éénmaal te komen bezichtigen. We werken hiervoor met verschillende vaste bezoekmomenten waarop de bezichtigingen zullen plaatsvinden binnen een periode van tien tot twintig dagen. Deze bezoekmomenten geven we vanaf de publicatie van de eigendom mee via de diverse media.

Naar iedere kandidaat-koper die een afspraak heeft gemaakt voor één van de bezoekmomenten, verstuurt de vastgoedmakelaar een e-mail met het verkoopdossier evenals een formulier dat kan dienen als aankoop-verkoopbelofte.

2. Bieden tegen een deadline

Tegen een vooraf bepaalde deadline, krijgen alle kandidaat-kopers de kans om een voorstel uit te brengen. Deze uiterlijke datum wordt bij aanvang van de verkoop gecommuniceerd. Hierbij kan iedere kandidaat zijn/haar beste voorstel uitbrengen door een e-mail te versturen naar verkoop@landbergh.be met de scan van de ingevulde en gehandtekende aankoop-verkoopbelofte, zoals vooraf opgesteld en doorgemaild door de Landbergh-vastgoedmakelaar.

Na de eerste deadline zijn er diverse situaties mogelijk:

  1. Eén kandidaat bood de vraagprijs: het onroerend goed wordt aan de kandidaat toegekend na het tegentekenen van de aankoop-verkoopbelofte door de eigenaar(s).
  2. Niemand bood de vraagprijs: de gedane biedingen worden voorgelegd aan de eigenaars waarbij zij beslissen of ze een bod aanvaarden, een tegenbod willen uitbrengen of de verkoop verder zetten volgens werkwijze 1.
  3. Meerdere kandidaten boden de vraagprijs of hoger: alle betreffende kandidaten krijgen de kans om een finaal voorstel uit te brengen, indien zij dat wensen. De deadline ligt hiervoor op 48 uur na de eerste deadline. Belangrijk hierbij is dat alle biedingen van of boven de vraagprijs worden gelijkgesteld aan de vraagprijs. Zo is er geen enkele druk om tegen de eerste deadline al direct boven de vraagprijs te bieden. Iedereen die de vraagprijs heeft geboden krijgt nog een tweede kans, geen druk, voor iedereen gelijk.

3. Waarom deze strategie voor de verkoop van uw vastgoed?

We merken dat er op heden een tendens is binnen de vastgoedmarkt om biedingen uit te brengen die soms ver boven de effectieve waarde van een eigendom liggen. Kandidaat-kopers zijn vaak genoodzaakt om hun eigen grenzen te overschrijden om niet nogmaals naast een pand te grijpen. Landbergh wil met dit systeem vermijden dat er al te extreme scheeftrekkingen ontstaan in de markt. Zijn er echter meerdere kandidaten die de vraagprijs bieden, dan kunnen deze alsnog een hoger bod uitbrengen. Hierdoor haalt ook de eigenaar de beste prijs uit het gegeerde onroerend goed.

Een belangrijke nuance hierbij is dat we deze procedure enkel toepassen indien Landbergh volledig achter deze werkwijze staat voor het type onroerend goed in kwestie. Zoniet, dan werken we standaard met de eerste werkwijze.

4. Voorwaarden

Elk bod moet minstens 10 dagen geldig zijn en dient een vast en bepaald bedrag te vermelden. Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld “het hoogste bod + 1 euro”), zijn nietig en worden niet in overweging genomen.

Denkt u eraan om uw woning, appartement, bouwgrond of handelspand te verkopen en legt u dit graag in de professionele handen van een vastgoedmakelaar?

Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking. We geven u graag een antwoord op al uw vragen omtrent onze werkwijzen en objectieve waardebepaling.