De Veldstraat in Gent leent zich op vandaag niet louter tot detailhandel, maar biedt hoe langer hoe meer ook de gelegenheid om er te wonen. Dankzij de renovatie en reconversie van verschillende winkelgebouwen worden er systematisch nieuwe appartementen voorzien op de verdiepingen boven de winkels. 

Omstreeks het eind van de 19de eeuw woonden er in de Veldstraat veelal lokale handelaars boven hun eigen winkels. In de loop der jaren trokken zij weg uit de stad.  Door de geleidelijke intrede van ketens en filiaalbedrijven evolueerden deze toenmalige handelspanden met bijhorende woongelegenheden tot nieuwe winkel- en stockageruimten. Dit zorgde ervoor dat de gekende winkelstraat er na sluitingstijd verlaten bij lag.

Het Gentse stadsbestuur greep daarom in en zet nu de eigenaars van verouderde winkelpanden aan om bij de renovatie en uitbreiding van hun panden woongelegenheden te voorzien op de hoger gelegen verdiepingen. Bij elke bouwaanvraag wordt er namelijk geopperd om de niet gebruikte bouwlagen in te richten als appartementen. Ondanks de premies van de stad blijft de uitdaging voor de investeerders groot. Zo is er vaak aanvankelijk geen afzonderlijke toegang van waaruit de appartementen bereikbaar zijn en zelfs dan nog moeten bewoners al te vaak via smalle steegjes of een passage door een winkelopslagruimte naar hun voordeur. Bovendien is het geen eenvoudige opdracht om een perfecte integratie van de woongelegenheden in de handelspanden te verwezenlijken. Toch werden er de voorbije jaren enkele unieke projecten opgeleverd waarbij deze uitdagingen op een originele, goed doordachte manier werden aangepakt.

Er werden onder meer comfortabele appartementen voorzien boven de winkelketens ‘WE’, ‘Zara’ en ‘& Other Stories’ waarbij telkens het historische karakter van de authentieke woningen werd behouden en de minder waardevolle gebouwen werden gesloopt en vervangen door een goed geïntegreerde nieuwbouw.

“Het herstel van de oorspronkelijke woonfuncties boven de handelspanden doet de veiligheid en levendigheid van de winkelstraat toenemen. Ook na sluitingstijd blijft er zo animatie in het straatbeeld en ontstaat er opnieuw een vorm van sociale controle. Bovendien genieten de meeste bewoners er van adembenemende uitzichten met de drie torens, als het ware in de achtertuin.” aldus Sophia De Bruyne, verantwoordelijke verhuur.

Het vinden van de meeste geschikte huurders is vaak een uitdaging. Het wonen in de stadskern zonder privatieve parkeerplaats en op enige afstand van de grote supermarkten spreekt een relatief select publiek aan. Anderzijds zijn alle huurders één voor één bijzonder enthousiast over de erg centrale ligging, de levendigheid rondom hun woonst en de kwaliteit van deze nieuwe woongelegenheden.

     

       

    

    

Door Sophia De Bruyne, verantwoordelijke verhuur Landbergh - 26 september 2016

© Foto's Abscis Architecten