De schenking van een onroerend goed zoals een woning of een bouwgrond gaat steeds gepaard met de betaling van een “schenkbelasting” (voorheen: “schenkingsrechten”).[1]

De schenkbelasting heeft een progressief karakter. Dit betekent dat de tarieven toenemen met de waarde van het onroerend goed. Dit is dus ook het geval indien er een bouwgrond wordt geschonken.

Tot 31 december 2019 geniet je in Vlaanderen evenwel een verlaagde schenkbelasting indien je een bouwgrond in Vlaanderen gelegen, schenkt.[2]

 

De schenkbelasting voor de schenkingen van onroerende goederen wordt berekend aan de hand van tarieftabellen.

 

In rechte lijn en tussen echtgenoten/samenwoners

Waarde schenking in euro

Percentage in rechte lijn en tussen partners

Normaal percentage schenking onroerend goed (geen bouwgrond)

0,01-12.500 €

1 %

3 %

12.500-25.000 €

2 %

4 %

25.000-50.000 €

3 %

5 %

50.000-100.000 €

5 %

7 %

100.000-150.000 €

8 %

10 %

150.000-200.000 €

14 %

14 %

200.000-250.000 €

18 %

18 %

250.000-500.000 €

24 %

24 %

Meer dan 500.000 €

30 %

30 %

Schenken ouders een bouwgrond aan hun kinderen of schenkt de ene partner een grond aan de andere, dan worden de progressieve tarieven verlaagd met 2% tot de schijf van 150.000 euro.

 

Tussen broers en zussen/ooms of tantes en neven en nichten/tussen alle andere personen

Waarde schenking in euro

Percentage tussen broers en zussen

Percentage tussen ooms en tantes en neven of nichten

Percentage tussen alle andere personen

0-150.000 €

10 %

10 %

10 %

150.000-175.000 €

50 %

55 %

65 %

Meer dan 175.000 €

65 %

70 %

80 %

 

Waarde schenking in euro

Normaal percentage tussen broers en zussen schenking onroerend goed (geen bouwgrond)

Normaal percentage tussen ooms en tantes en neven of nichten schenking onroerend goed (geen bouwgrond)

Normaal percentage tussen alle andere personen schenking onroerend goed (geen bouwgrond)

0.01-12.500

20 %

25 %

30 %

12.500-25.000

25 %

30 %

35 %

25.000-75.000

35 %

40 %

50 %

75.000-175.000

50 %

55 %

65 %

Meer dan 175.000

65 %

70 %

80 %

Schenking van een bouwgrond tussen deze personen kunnen tot 150.000 euro genieten van een vlak tarief van 10 %. Boven de 150.000 euro gelden de normale schenkingsrechten.

Door S.M.

 

 

 


[1] De Vlaamse Belastingdienst int sinds 1 januari 2015 zelf de “successie- en registratierechten”. Daarom heeft de Vlaamse overheid de hele regelgeving die in het ‘Vlaams Wetboek der Successierechten’ en in het ‘Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten’ stond, overgeheveld naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Een decreet van 19 december 2014 brengt de ‘schenkbelasting’ onder in hoofdstuk 8 van ‘titel 2 Belastingheffing’ van de VCF.

[2] De begunstigden van de schenkingsakte moeten binnen de vijf jaar na de schenking(sakte) hun hoofdverblijfplaats hebben in de woning die ze op de geschonken bouwgrond gebouwd hebben.