Wie volgend jaar een woning wil renoveren die ouder is dan 5 jaar en jonger dan 10 jaar, zal een btw-tarief van 21 procent moeten betalen. Enkel wie een woning ouder dan 10 jaar renoveert, zal nog kunnen genieten van het verminderde tarief van 6 procent.

De nieuwe maatregel zal op 1 januari 2016 in werking treden, aldus minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in een antwoord aan CD&V-Kamerlid Servais Verherstraeten. De regering zal wel nog overgangsmaatregelen voorzien zodat eigenaars hun verbouwingsdossiers tijdig kunnen indienen.

Om te bepalen of de ouderdomsvereiste van vijf dan wel tien jaar van toepassing is, moet rekening worden gehouden met het belastbaar feit en met de andere oorzaken van de opeisbaarheid van belastingen. Concreet betekent dit dat de werken moeten zijn uitgevoerd of zijn betaald vóór 1 januari.

Bron: http://deredactie.be 01/02/2015