Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen, bestaande uit microscopisch kleine, taaie vezels. Dit natuurlijk product is vooral gekend voor zijn gebruik in golfplaten en dakleien. Asbest wordt echter ook in tal van andere bouwmaterialen verwerkt, zoals gevelleien, kit, schouwen, regenpijpen, dakkoepels en veel meer.

De talloze toepassingen (ongeveer 3.500) die dit product kent, zijn te wijten aan de bouwfysische eigenschappen van dit product. Zo is asbest onbrandbaar, sterk isolerend, chemisch inertsterk en slijtvast. Dit samen met het feit dat het een zeer goedkoop productieproces kende, maakte van asbest het ‘wonderproduct’ van de jaren 70. Op die manier zit asbest in groten getale verwerkt in onze Vlaamse woningen die gebouwd werden tot en met 2001. In dat jaar kwam er een algemeen verbod op het produceren, gebruiken en het op de markt brengen van alle toepassingen van asbest, vanwege de gezondheidsrisico’s.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.