Het nieuwe asbestattest vanaf 23 november 2022

Wie vanaf 23 november 2022 zijn eigendom wil verkopen, zal rekening moeten houden met de verplichte opmaak van het asbestattest. Deze verplichting wordt opgelegd naar aanleiding van de massale verwerking van asbest in de Vlaamse woningen die een groot gevaar vormen voor onze gezondheid. Door deze nieuwe regelgeving krijgt de verkoop van uw eigendom er een kost van tussen de 300 en 600 euro bij.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen, bestaande uit microscopisch kleine, taaie vezels. Dit natuurlijk product is vooral gekend voor zijn gebruik in golfplaten en dakleien. Asbest wordt echter ook in tal van andere bouwmaterialen verwerkt, zoals gevelleien, kit, schouwen, regenpijpen, dakkoepels en veel meer.

De talloze toepassingen (ongeveer 3.500) die dit product kent, zijn te wijten aan de bouwfysische eigenschappen van dit product. Zo is asbest onbrandbaar, sterk isolerend, chemisch inert, sterk en slijtvast. Dit samen met het feit dat het een zeer goedkoop productieproces kende, maakte van asbest het ‘wonderproduct’ van de jaren 70. Op die manier zit asbest in groten getale verwerkt in onze Vlaamse woningen die gebouwd werden tot en met 2001. In dat jaar kwam er dan ook een algemeen verbod op het produceren, gebruiken en het op de markt brengen van alle toepassingen van asbest.

Waarom een asbestattest?

Het algemeen verbod kwam er vanwege de keerzijde van dit ‘wonderproduct’. Zo vormt asbest, specifieker de asbestvezels, een sterke bedreiging voor onze gezondheid. Het inademen van deze vezels kent tal van aandoeningen tot gevolg, waaronder buikvlies- of borstvlieskanker (mesothelioom), longkanker en stoflongen (asbestose). Volgens het RIVM sterven er wereldwijd jaarlijks zo’n 107.000 mensen ten gevolge van asbest gerelateerde aandoeningen.

Het is wel zo dat de asbestvezels pas vrijkomen wanneer een bouwproduct waar asbest in verwerkt zit, niet meer intact is. Vanaf wanneer dergelijk product schade oploopt en de vezels dus vrijkomen (bijvoorbeeld tijdens renovaties of verbouwingen) loopt men ernstig gevaar deze vrijgekomen vezels in te ademen. Het is dan ook uiterst belangrijk dat iedereen die van plan is te verbouwen of te renoveren weet of en waar er asbesthoudende materialen verwerkt zijn in de woning.

Bijgevolg heeft de Vlaamse regering beslist een asbestattest in te voeren. Door middel van dit attest, dat opgesteld wordt door een gecertificeerde asbestdeskundige, wordt alle asbest in onze woningen traceerbaar. Zo zal men na verloop van tijd ook kunnen overgaan tot de verwijdering ervan. Het doel van dit alles? Vlaanderen asbestveilig maken in 2040.

Wanneer is het asbestattest verplicht?

Het asbestattest is verplicht op te maken vanaf 23 november 2022 bij de verkoop van uw eigendom. Het attest is enkel verplicht voor panden ouder dan 2001. In 2001 werd namelijk een volledig asbestverbod opgelegd waardoor er sindsdien geen asbest meer verwerkt is in onze gebouwen. Niet alleen geldt deze verplichting voor diegene die hun eigendom gaan verkopen. Vanaf 2032 zal iedereen een asbestattest van hun eigendom (ouder dan 2001) moeten laten opmaken.

Eigenaars van een appartement dienen eveneens vanaf 23 november 2022 een asbestattest op te laten maken bij de verkoop. Voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, is dit pas vanaf 1 mei 2025 verplicht bij de verkoop. Vanaf 2036 is een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen standaard verplicht voor elke mede-eigenaar.

Welke invloed zal het asbestattest hebben op de verkoop van mijn eigendom?

Het attest dient aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de compromis. Het is echter wel aangewezen om dit attest al te bezitten bij het begin van het verkoopproces omwille van de invloed op de koopbereidheid van kandidaat-kopers.

Uiteraard komt hier ook een kost bij kijken. Zo schat men dat het opmaken van een attest tussen de 300 en 600 euro zal bedragen. Deze prijs wordt hoger naargelang meer staalnames moeten worden uitgevoerd. Deze prijs is inclusief de retributie van 50 euro voor het OVAM.

De vraag of dit attest een grote invloed zal hebben op de verkoopprijs van uw eigendom is moeilijk te beantwoorden. Het is echter wel mogelijk dat het attest, net zoals bij een energiecertificaat, de koper positief of negatief kan beïnvloeden. Zo zal een koper met renovatieplannen meer bereid zijn te betalen voor een woning met weinig of geen asbest dan een woning met tal van asbesthoudende materialen. De kost voor het deskundig verwijderen van deze materialen valt dan ook niet te onderschatten.

Bent u van plan om een woning te kopen of verkopen en laat u zich graag bijstaan door een deskundige partij?

Bekijk ons aanbod of contacteer ons vrijblijvend. We begeleiden u graag doorheen het hele verkoopproces.

Bron: De Tijd, RIVM | Auteur: Ruben Van Coillie