Mobiscore: hoe duurzaam is jouw woning gelegen?

Na het energieprestatiecertificaat (EPC) krijgen alle Vlaamse woningen nu ook een Mobiscore. Deze nieuwe tool van de Vlaamse Overheid schat in hoe goed voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit jouw woning. Of anders gezegd, hoe duurzaam de locatie van je woning is.

Hoe wordt de Mobiscore berekend?

Kun je vanuit jouw woning makkelijk met het openbaar vervoer naar je werk? Zijn de dichtstbijzijnde scholen te voet of met de fiets bereikbaar? Moet je altijd de auto nemen om een winkel te bereiken?

De nabijheid van onder andere winkels, scholen, stations, bus- en tramhaltes bepalen de Mobiscore van jouw woning allemaal mee. Wat het openbaar vervoer betreft draagt ook de “knooppuntwaarde” bij aan de Mobiscore. Concreet betekent dat dat grote stations met goede treinverbindingen beter scoren dan kleine stationnetjes waar amper treinen stoppen.

Hoe bereken je de Mobiscore van jouw woning?

De Mobiscore kan je berekenen via www.mobiscore.be. Je tikt gewoon je adres in en je krijgt een algemene score op tien. Hoe hoger de Mobiscore, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van je woonplaats. Wie wil kan de berekening personaliseren zodat je dagelijkse werk- of schoolroute je Mobiscore mee bepaalt.

Doel van de Mobiscore?

De Mobiscore moet vooral sensibiliseren om de milieu-impact zichtbaar te maken van verplaatsingen die mensen maken. Voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil mensen dan ook aansporen om dichter bij voorzieningen te gaan wonen. Zo verklein je je mobiliteitsimpact en draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder.

Fiscale of rechtstreekse financiële gevolgen zijn er momenteel nog niet. En niemand is verplicht om de Mobiscore te afficheren.

Nog vragen? Je mag ons altijd contacteren over de Mobiscore.

Of voor eender wat natuurlijk.

Referenties: VRT, Radio 2, Vlaamse Overheid