Het nieuwe energieprestatiecertificaat: EPC+

Sinds 2008 is een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht wanneer je een woning wilt verhuren of verkopen. Een EPC geeft het geschatte energieverbruik per m² van een woning aan. Hoe lager de EPC-score, hoe beter de energieprestatie.

Sinds 4 januari 2019 is er een vernieuwd energieprestatiecertificaat (EPC+). Het EPC+ is nog steeds verplicht wanneer je een woning wilt verhuren of verkopen, maar ziet er nu een pak visueler uit.

EPC+ introduceert energielabel

Naast een energiescore, vermeldt het EPC+ nu namelijk ook een energielabel. Dit label gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Of anders gezegd, van een woning die meer energie produceert dan verbruikt tot een energieverslindende woning.

De bedoeling van het label is dat de kandidaat-koper of -huurder de nodige energiekosten kan inschatten en meteen ook aangezet wordt om de woning energetisch te renoveren.

EPC+ bevat meer tips over energetische renovaties + kostenindicatie

Het opgefriste EPC+ geeft dan ook meer tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. Ze worden overzichtelijk weergegeven en aangevuld met zowel een kostenindicatie als met de nodige technische informatie.

Oude EPC blijft 10 jaar geldig

Oude EPC’s zonder energielabel hoeven niet opnieuw opgemaakt te worden zolang ze geldig zijn. Het oude EPC is tien jaar geldig. Wie nog een EPC nodig heeft, kan zich richten tot een erkende energiedeskundige Type A, aangesteld en gecontroleerd door het Vlaams Energie Agentschap (VEA).

Nog vragen? Je mag ons altijd contacteren over het nieuwe EPC.

Of voor eender wat natuurlijk.

Referenties: Knack, VRT, Vlaams Energie Agentschap