Verlaagd btw-tarief van 6%: nieuwbouw, afbraak, heropbouw

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 geldt voor de sloop en heropbouw van een privéwoning een btw-tarief van 6% in heel België. Opmerkelijk is dat dit verlaagde tarief ook geldt bij de levering/verkoop van nieuwbouw.

De nieuwe regelgeving kwam er naar aanleiding van de coronacrisis. De regering wil hier niet alleen de bouwsector mee steunen, maar ook meer mensen toegang geven tot een kwaliteitsvolle woning, alsook zoveel mogelijk verouderde woningen vervangen door energiezuinige.

Volgens de plannen van minister Van Peteghem, zou het verlaagde btw-tarief vanaf 1 januari 2024 verlengd worden, echter gepaard met een lichte stijging van 6% naar 9%. Die 9% zou dan wel een permanent karakter krijgen, in tegenstelling tot de 6% die steeds als tijdelijk werd meegedeeld.

Btw-tarief van 6%: tijdelijke uitbreiding tot het volledige Belgische grondgebied

Voor de sloop en heropbouw van woningen geldt in principe het btw-tarief van 21%. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter een lager tarief van 6% krijgen. Voorheen kon dit enkel in 32 centrumsteden en op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw door dezelfde bouwheer gebeurde en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning werd gebruikt. Voor Vlaanderen ging het om de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 is dit verlaagde btw-tarief van 6% uitgebreid tot het volledige Belgische grondgebied. Deze nieuwe regelgeving heeft haar eigen voorwaarden en bestaat naast de regeling voor centrumsteden. Vanaf 1 januari 2024 zou de nieuwe regelgeving nu dus verlengd worden, echter gepaard met een stijging van 6% naar 9% btw.

Welke woningen komen in aanmerking?

  • Het moet gaan over privéwoningen, oftewel woningen die hoofdzakelijk en gedurende minstens 5 jaar de enige, eigen woning van de bouwheer of koper zijn.
  • De bewoonbare oppervlakte mag niet meer bedragen dan 200 m².
  • Het gaat niet om woningen die verhuurd worden. De bouwheer of koper moet zijn domicilie zonder uitstel vestigen in de nieuwe woning.
  • Het gebouw dat wordt afgebroken hoeft geen privéwoning te zijn. Zolang het gaat om een constructie die vaststaat aan de grond, is de bestemming van het gebouw irrelevant. Het af te breken gebouw moet wel significant zijn, maar hoeft qua oppervlakte niet overeen te stemmen met de nieuwbouw. Zo kan een garage/magazijn/kantoor/etc. worden afgebroken om een appartementsgebouw te bouwen.
  • Het verlaagde tarief geldt enkel voor werken aan de eigenlijke woning. Serres, tuinhuizen, tuinen, zwembaden, omheiningen, etc. zijn dus nog steeds onderworpen aan het standaardtarief van 21%.

Wie komt in aanmerking?

  • Aannemers die de sloop en heropbouw factureren aan natuurlijke personen.
  • Bouwpromotoren die nieuwbouw verkopen aan natuurlijke personen.

Nieuwbouw kopen aan 6% btw

Dit laatste is een opmerkelijke en interessante toevoeging in de nieuwe wetgeving. Voorheen kwam enkel de bouwheer van het afgebroken en heropgebouwd pand in aanmerking voor het tarief van 6%. Vandaag kunt u ook als koper meegenieten van het verlaagde tarief, nu bouwpromotoren dergelijke panden met 6% btw kunnen verkopen.

Wie moet de afbraak uitvoeren?

Om te kunnen genieten van het verlaagde tarief, moeten de sloop en heropbouw worden uitgevoerd door dezelfde constructievennootschap. Deze mag echter wel beroep doen op onderaannemers. Let wel op: het tarief van 6% kan alleen worden toegepast tussen de belastingplichtige-aannemer en de eindklant (bouwheer/natuurlijke persoon/verkrijger). Tussen de aannemers wordt er dus gefactureerd aan 21%. Enkel de uiteindelijke aannemer kan het volledige bedrag factureren met 6%.

Hoelang is dit tijdelijke btw-tarief van 6% geldig?

De nieuwe regeling geldt op afbraken en heropbouwen waarvan de btw opeisbaar is tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023. Voor de start van de werken, moet er een verklaring worden ingediend bij het bevoegde btw-kantoor om te bevestigen dat aan alle voorwaarden voldaan is. Deze moet bovendien ook worden overgemaakt aan de aannemer/bouwpromotor.

In geval van een verkoop op plan moet de verklaring ingediend worden voor de datum van de voorlopige levering oftewel voor het goed ter beschikking wordt gesteld van de verkrijger of overnemer.

Bouwprojecten die reeds voor 1 januari 2021 zijn gestart, kunnen ook nog genieten van het tarief, mits de handelingen gefactureerd worden na 1 januari 2021. De verklaring moet dan wel voor 31 maart 2021 worden ingediend.

Wanneer de omgevingsvergunning na 1 juli 2023 wordt ingediend, kan slechts 25% van het totale bedrag onderworpen worden aan het tarief van 6%. Kunt u echter aantonen dat het bedrag voor eind 2023 werd gefactureerd en overeenstemt met de werkelijk verrichte werken, dan geniet u alsnog van het verlaagde tarief op het volledige bedrag.

Van 6% naar 9% btw in 2024

Het sinds 2021 verlaagde btw-tarief van 6% voor de sloop en heropbouw van een privéwoning in heel België zou vanaf 1 januari 2024 worden opgetrokken tot 9%. Dat zijn de plannen die op tafel liggen voor de fiscale hervormingen van minister Van Peteghem.

Die 9% zou dan wel een permanent karakter krijgen. Hierdoor zou u steeds, indien u aan alle voorwaarden voldoet, een btw-tarief van 9% betalen in geval van sloop en heropbouw. Het verlaagde tarief van 6% zou wel behouden worden op alles wat met energie te maken heeft.

Overgangsperiode verkoop woning

Wie koopt, heeft vaak reeds een woning die verkocht moet worden. Aangezien de nieuwbouwwoning uw enige, eigen woning moet zijn gedurende minstens vijf jaar, zult u uw bestaande woning tijdig moeten verkopen. Hiervoor werd een overgangsbepaling voorzien. Zo heeft u tot 31 december van het jaar dat volgt op de eerste ingebruikneming van uw nieuwe woning de tijd om uw bestaande woning te verkopen en nog te genieten van het verlaagde tarief.

Stel dus dat u intrek heeft genomen in uw nieuwe woning op 1 september 2023, dan heeft u tot 31 december 2024 de tijd om uw bestaande woning te verkopen.

Nog vragen of benieuwd welke nieuwbouwwoningen en- appartementen u kunt kopen aan het verlaagde tarief van 6%?

Bekijk ons aanbod en contacteer ons vrijblijvend voor meer info.