URA Yves Malysse Kiki Verbeeck: de mede-masterplanners van Liv de Molens te Deinze aan het woord

Liv de Molens is een nieuwbouwproject langs de Leie in het centrum van Deinze, waar een divers aanbod aan appartementen, penthouses en handelsruimtes opbloeit tussen de nieuwe stadsparken. Het masterplan van Liv de Molens werd opgesteld door de Noorse architect Reiulf Ramstad, in nauwe samenwerking met URA Yves Malysse Kiki Verbeeck. Lees mee hoe dit prijswinnende architectenbureau mee aan de wieg stond van een uitzonderlijk project met de aandacht op zicht, licht en water.

Wie is URA Yves Malysse Kiki Verbeeck?

Ervaren, veelzijdige wedstrijdwinnaars

URA Yves Malysse Kiki Verbeeck is een architectenbureau gevestigd in Brussel. Kenmerkend is hun grote verscheidenheid aan projecten, zowel in schaal als functie. Het bureau werd opgericht in de lente van 2002 en bouwde in haar negentien jaar bestaan een solide portfolio op van openbare projecten, die vaak het resultaat waren van winnende wedstrijden. Hun werk werd dan ook reeds veelvuldig gepubliceerd in binnen- en buitenland.

Vandaag bestaat het kantoor uit een vijftiental architecten, die steeds horizontaal en frequent communiceren. De vennoten hebben elk meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van complexe projecten en processen, in het binnen- en buitenland. Hun projectleiders hebben elk meer dan 10 jaar werfervaring.

Comfortabel wonen in dichtbevolkte steden

Na heel wat publieke creaties, is URA Yves Malysse Kiki Verbeeck nu ook sterk actief in het ontwerpen en uitvoeren van residentiële projecten. Vooral op vlak van collectieve woningbouw werken zij momenteel aan een aantal pioniersprojecten in Vlaanderen. In een steeds grotere dichtheid is er nood aan identiteit en een aangename woonomgeving met plaats voor buitenruimte én wooncomfort. Zij zien de koppeling tussen een sterke architecturale vormgeving, gelinkt aan een combinatie van collectiviteit en wooncomfort, als de sleutel voor geslaagde toekomstige stedelijke ontwikkelingen.

Van OER-vormen tot UR-Architectuur

De muze van hun werkwijze is ‘UR’, de naam van de eerste stad. UR-A gaat op zoek naar universele OER-vormen om die op een hedendaagse manier te vertalen naar een precieze identiteit in een specifieke context. Ze starten ieder project met een heldere ontwerpstrategie en een doorgedreven contextueel en programmatorisch onderzoek, wat steeds tot onverwachte architecturale puzzels leidt.

Aan de hand van maquettes onderzoeken ze de werkelijke kwaliteit van ruimtes, waarbij de maquettes mee evolueren in schaal naargelang het stadium in het ontwerpproces. Waar het in de oorsprong om de essentie van het volume (volte) gaat, wordt gaandeweg het onderzoek verlegd naar de innerlijke kwaliteiten van de ruimte (holte).

URA Yves Malysse Kiki Verbeeck werkt met de kracht die in de oorsprong van bestaande basismaterialen ligt. De materialen worden in hun intrinsieke waarde gelaten en met elkaar geconfronteerd. Ook sferen en functies worden bewust in contrast met elkaar geplaatst om een nieuwe dialectische beelding te vormen. Iets waarmee ze de gebruiker hopen aan te zetten tot een intenser gebruik en beleving van de ruimte.

URA Yves Malysse Kiki Verbeeck over Liv de Molens - Deinze

Het masterplan van URA Yves Malysse Kiki Verbeeck en Reiulf Ramstad Arkitekter

Liv de Molens te Deinze is een nieuwe woonwijk die ontwikkeld wordt binnenin een sterk historisch kader met beeldbepalende industriële gebouwen van de Dossche site. Rondom diverse buitenruimtes verschijnen woonprojecten, elk met hun eigen accenten, maar steeds binnenin een groter masterplan. Dit masterplan is opgesteld door Reiulf Ramstad Arkitekter uit Noorwegen, in nauwe samenwerking met ons architectenbureau URA Yves Malysse Kiki Verbeeck.

We namen beiden een aantal gebouwen voor onze rekening, maar ontwierpen steeds in zeer nauw onderling contact om een grote eenheid tussen de verschillende gebouwen te creëren. De uitvoering is in handen van B2Ai, ook hier weer in nauwe interactie met de ontwerparchitecten, die instaan voor de opvolging van de architecturale kwaliteit in de uitvoering.

De beeldbepalende Dossche Molens

Het gebied van de Dossche Molens is zeer gekend in Deinze en omstreken. Doordat de site beeldbepalend is voor de omgeving, dragen we als ontwerpers een grote verantwoordelijkheid. We streven dan ook naar kwaliteit op verschillende niveaus. Zowel de expressie, de vorm, het materiaal van de gebouwen als de buitenruimtes en het interieur worden met heel veel aandacht ontworpen en bedacht. Dit alles wordt samengebracht in een levendige wijk waar wonen langs de Leie een realiteit wordt, met zicht op het centrum van Deinze, midden in een groene omgeving.

Liv de Molens, een onmiddellijke thuis

Zoals steeds in onze architectuur, zoeken we naar een verankering met de site, waarbij de geschiedenis en het gebouwde patrimonium worden meegenomen in de uitwerking van onze projecten. Aangezien de gebouwen binnenin de site van de Molens allemaal in baksteen zijn opgetrokken, was de keuze van ons hoofdmateriaal een evidentie. Door heden en verleden met elkaar te vermengen, zorgen we voor een doorgronde beleving van de plek. Een plek waarvan we hopen dat toekomstige bewoners zich er onmiddellijk thuis voelen.

Meer info over Liv de Molens - Deinze?

U bent van harte welkom bij Landbergh Deinze (Kongoplein 2) of de Directeurswoning (Tolpoortstraat 40) om samen het erg gevarieerde aanbod aan appartementen, penthouses en handelsruimtes vrijblijvend te overlopen. Contacteer ons gerust via 09 278 78 79 of deinze@landbergh.be.

Meer info over wonen in Deinze?

Ontdek de troeven van de stad Deinze.

Fotografie URA Yves Malysse Kiki Verbeeck: Filip Dujardin