Hoeveel is mijn woning waard: de objectieve waardebepaling van Landbergh

Benieuwd naar de werkelijke waarde van uw woning?

Een goed onderbouwde, objectieve waardebepaling van uw woning is het speerpunt van elke succesvolle verkoop. Vluchtig, oppervlakkig gemaakte berekeningen die u vaak online gratis worden aangeboden, kunnen zorgen voor een zogenaamd ‘verbrand pand’: een woning die aan een verkeerde prijs in de markt wordt gezet, hierdoor te lang te koop staat en uiteindelijk onder haar waarde moet worden verkocht. Anderzijds kan uw eigendom ook ondergewaardeerd worden, waardoor u niet de optimale prijs uit uw onroerend goed haalt.

Bij Landbergh zetten we volop in op een grondig uitgewerkt rapport met de intrinsieke (werkelijke) waarde van uw eigendom, bepaald op basis van objectieve parameters die we toetsen aan de economische realiteit. We doorlopen hierbij diverse stappen die ons tot de venale (verkoopbare) waarde van uw onroerend goed brengen.

1. Administratieve voorbereiding

Ondanks dat uw objectieve waardebepaling een grondige procedure vergt, zorgen we ervoor dat de berekening vlot tot bij u komt. Dit doen we door de nodige  algemene, stedenbouwkundige en technische inlichtingen tijdig te verzamelen, nog voor het huisbezoek. Ook van uw zijde hebben we wel wat input nodig. Denk hierbij aan de administratieve documenten zoals het EPC, de plannen van de woning en de elektrische keuring, maar ook aan informatie zoals de onroerende voorheffing, het bouw- en/of renovatiejaar, de verkavelingsvoorschriften, het type verwarming en zo meer.

2. Huisbezoek

De waarde van een onroerend goed bepalen zonder het met eigen ogen te zien, kan niet meer zijn dan een ruwe schatting. Daarom komen we bij Landbergh graag eens persoonlijk langs in uw woning, appartement of handelspand.

Mits het gebrek aan plannen én uw toestemming, meten we iedere ruimte (hoogte, breedte en lengte) tot op de centimeter op met een distometer - een lasernauwkeurige meter. We bespreken samen de verbouwingen die werden gedaan, de (verscholen) snufjes en gebreken, de min- en pluspunten, etc. Daarnaast nemen we foto’s als momentopname, ter staving van ons verslag en ter verduidelijking van de staat van uw eigendom ten opzichte van haar waarde op dat ogenblik. Alle nodige parameters hebben we bij Landbergh nauwkeurig in een handig in te vullen pandfiche verzameld. Zo is ons verslag volledig en hoeven we u niet nodeloos lastig te vallen nadien met allerhande bijkomende vragen.

3. Pandfiche

Door samen onze zorgvuldig opgestelde pandfiche in te vullen tijdens de rondleiding, zien we niets over het hoofd en kunnen we in onze objectieve waardebepaling rekening houden met alle verschil makende parameters. Dit gaat van de aard van het onroerend goed tot de staat, isolatie, beglazing, keuken, materialen, sanitair, verwarming en meer. Hierbij is ook de ligging een niet te vergeten factor die grondige aandacht vereist.

4. Ligging en omgeving

De geografische locatie van een eigendom weegt zwaar door tijdens het bepalen van de venale waarde. Hier minstens even veel aandacht aan besteden als aan de kenmerken van het onroerend goed zelf, is dan ook fundamenteel. Door verder te kijken dan in welke stad of gemeente het onroerend goed ligt, dragen ook parameters zoals de nabijheid (of afwezigheid) van een bos, park, winkels, onderwijs en meer bij tot de intrinsieke waarde van uw eigendom.

5. Berekening op basis van parameters

Nadat we alle gewichtige kenmerken van uw onroerend goed en de ligging hebben verzameld, alsook de algemene, stedenbouwkundige en technische informatie, gaan we over tot de kostenanalytische waardecalculatie. Hierbij berekenen we (1) de grondwaarde - op basis van de marktprijs van bouwgronden die overeenkomen qua ligging, vorm en oriëntatie -, (2) de constructiewaarde, (3) de vetusteit of bouwfysische sleet, (4) de intrinsieke (werkelijke) waarde op basis van de diverse parameters en (5) de venale waarde.

Dat laatste bekomen we door venaliteit aan de intrinsieke waarde te geven, oftewel hoe gemakkelijk of moeilijk een onroerend goed verkocht kan worden, rekening houdend met positieve (nabijheid openbaar vervoer, dichtbij diverse voorzieningen, vlotte bereikbaarheid, etc.) en minder positieve factoren (nabij drukke weg, geurhinder, verwaarloosd uitzicht, etc.). Daarnaast wordt de venale waarde ook bepaald door vraag en aanbod op de markt. De venale waarde is dus de te verwachten verkoopprijs van een onroerend goed: de waarde die een geïnteresseerde koper wil betalen onder de huidige marktomstandigheden.

6. Toetsen aan de economische realiteit

Nadat we de venale waarde van uw onroerend goed hebben bepaald op basis van objectieve parameters zoals de ligging, oriëntatie, oppervlakte, vetusteit, afwerking en het volume, toetsen we het resultaat aan de economische realiteit: de prijzen van gelijkaardige onroerende goederen in de omgeving. Dit dient als laatste controle om na te gaan of de calculatie realistisch is ten opzichte van het huidige aanbod in de markt.

Uiteindelijk komen we tot een optimale, venale waarde die we u graag voorleggen in een grondig uitgewerkt, schriftelijk rapport. Hierin kunt u onze berekeningswijze na een woordje uitleg nog eens van A tot Z bekijken, om uiteindelijk de finale vraagprijs van uw onroerend goed vast te leggen en uw eigendom succesvol in de markt te plaatsen.

Hoe u uw eigendom dan precies best in de markt zet, daar hebben we bij Landbergh twee mogelijke werkwijzen voor, naargelang uw type onroerend goed. Lees mee hoe we, volgend op onze objectief vastgestelde waardering, twee strategieën hanteren waarbij ieder onroerend goed op de meest eerlijke manier te koop wordt aangeboden, die zowel door de koper als door de verkoper als correct en comfortabel wordt ervaren. Ontdek de Landbergh-code.

Benieuwd naar de waarde van uw woning, appartement, handelspand of bouwgrond?

Vraag uw waardebepaling aan. We vragen hiervoor een billijke vergoeding van €200 (incl. BTW), al vervalt deze kost bij een uiteindelijke samenwerking voor de verkoop van uw vastgoed.