B2Ai: de uitvoerende architect van Liv de Molens te Deinze aan het woord

Liv de Molens is een bovengemiddeld duurzaam stadsinbreidingsproject langs de Leie in het hart van Deinze. De bijzonder verscheidene appartementen, penthouses en handelsruimtes werden zorgvuldig gepositioneerd tussen de diverse nieuwe stadsparken en maken deel uit van het masterplan van Liv de Molens. Dit masterplan werd opgesteld  door Reiulf Ramstad Arkitekter en URA Yves Malysse Kiki Verbeeck, en uiteindelijk in de betrouwbare handen geschoven van de uitvoerende architect B2Ai. Lees hier het verhaal van dit grootschalige architectenbureau met expertise van maar liefst 130 specialisten.

Wie is B2Ai?

Een fusie met mensgerichte aanpak

De roots van B2Ai liggen in Brussel en West-Vlaanderen. In 1979 richtte wijlen Hendrik Vermoortel het befaamde BURO II op. Vier jaar later zag het gerenommeerde Brusselse ARCHI+I van Philémon Wachtelaer het levenslicht. In 2009 startte BURO II een atelier in Gent. Vanuit gedeelde waarden en ambitie fusioneerden BURO II en ARCHI+I in 2011 tot een architectenbureau met drie locaties. Sinds 2017 staat het bureau onder de naam B2Ai architects gekend voor hun mensgerichte aanpak.

Veelzijdige expertise van 130 specialisten

Vandaag bestaat B2Ai uit vijf ateliers in Brussel, Gent en Roeselare waar maar liefst 130 specialisten elke dag het beste van zichzelf geven. Dankzij hun afdelingen architectuur, interieur, masterplanning, BIM, structural en technical engineering maken ze een volledig geïntegreerd project mogelijk. De interactie tussen die gespecialiseerde afdelingen en hun brede vakbekwaamheid zorgen ervoor dat zelfs de meest complexe opdrachten succesvol worden gerealiseerd. Het is door hun grote schaal dat B2Ai telkens beroep kan doen op medewerkers met specifieke kennis, wat zich dankbaar vertaald in een breed portfolio.

Breed portfolio met een duurzame kaft

B2Ai heeft expertise en referenties in zowel (gezondheids-)zorg, scholen, sporthallen, publieke zwembaden, bedrijven, kantoren als residentiële projecten en mixed-use programma’s. Het architectenbureau is met zijn ervaring in zowel de publieke als private sector ook een sterke partner voor Design & Build of PPS-projecten. Ze hebben bijzondere aandacht voor maatschappelijke thema’s en alle factoren die de duurzaamheid van een project mee bepalen.

Bedenken en herdenken

De sterke van B2Ai ligt in het bedenken, maar ook herdenken van grootschalige, complexe programma’s. Architectuur is steeds in beweging. Dankzij hun luisterbereidheid, inlevingsvermogen en zin voor synthese komen ze steeds tot vernieuwende oplossingen, afgeleverd binnen timing en budget. Hun breed portfolio, het bijhorende netwerk, hun ontwerpkennis en technische knowhow laten hen toe kort op de bal te spelen op evoluties in de sector.

B2Ai over Liv de Molens - Deinze

Architecturale interactie rond Liv de Molens

Het ontwerpteam van Liv de Molens bestaat uit drie architecten (Reiulf Ramstad, URA en B2Ai) en twee landschapsarchitecten (Antea Group en Arne Deruyter). Hoewel iedere architect zijn afgebakende taken heeft, is er toch een sterke interactie tussen de ontwerpers. Het accent voor B2Ai ligt uitzonderlijk voor dit project op de begeleiding tijdens de ontwerp- en vergunningsfase en op het opmaken van de uitvoeringsdossiers en de werfcontrole.

Reorganisatie van centrum Deinze

Liv de Molens is een prachtig inbreiding- en reconversieproject in het hart van Deinze. Plekken die ooit een belangrijke semi-industriële rol vervulden, historisch gezien in een stadscentrum liggen en hier meer bepaald ook aan een waterweg – de Leie – zijn vaak lang verborgen of ontoegankelijk geweest. Het herdefiniëren van de Dossche site betekent eigenlijk ineens een reorganisatie van het centrum van Deinze, met toegankelijke Leiekades, nieuw publiek groen en een fijnmazig netwerk van verbindingen. De meerwaarde van het aanwezige erfgoed inspireert en is bepalend voor de architectuurtaal.

Historische link naar Dossche Molens via volume, materialen en tinten

De meest waardevolle gebouwen van de Dossche site worden bewaard en krijgen een nieuwe invulling. In het masterplan werd ook gezocht naar volumetrische linken met het verleden door een schakeling van hogere en lagere volumes te implementeren. De beeldkwaliteit van Liv de Molens wordt afgestemd op de aanwezige materialen en tinten van de oude Molens van Deinze.

Uitzonderlijk, future-proof nieuwbouwproject in Deinze

Alleen al door het feit dat de historische Dossche site een nieuwe betekenis krijgt, draait Liv de Molens rond duurzaamheid. Daarbovenop wordt de beschikbare ruimte optimaal gebruikt met erg veel aandacht voor publiek groen en ontharding, doorwaadbaarheid en waterbeheer, woonkwaliteit, stedelijkheid, afvalbeheer, fietsenstallingen, etc. Dit zijn volgens ons – als aanvulling op de hoge technische en energetische eisen – belangrijke stapstenen om tot een echt duurzaam project te komen. Bovendien komt er geen gemotoriseerd verkeer op de site zelf en wordt de kade langs de Leie uitgebouwd als een grote, trage as voor fietsers en voetgangers.

Liv de Molens is een uitzonderlijk project op een unieke locatie langs de meanderende Leie en toch in het hart van Deinze, een stad in volle transitie. Dergelijke sites moeten we koesteren en future-proof maken, wat zeker het geval zal zijn met Liv de Molens.

Meer info over Liv de Molens - Deinze?

U bent van harte welkom bij Landbergh Deinze (Kongoplein 2) of de Directeurswoning (Tolpoortstraat 40) om samen het erg gevarieerde aanbod aan appartementen, penthouses en handelsruimtes vrijblijvend te overlopen. Contacteer ons gerust via 09 278 78 79 of deinze@landbergh.be.

Meer info over wonen in Deinze?

Ontdek de troeven van de stad Deinze.

Fotografie URA Yves Malysse Kiki Verbeeck: Filip Dujardin