Wat zijn stedenbouwkundige inlichtingen?

Onder stedenbouwkundige inlichtingen verstaan we alle informatie omtrent de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn op het perceel. Het voornaamste doel van deze inlichtingen is nagaan welke vergunningen er zijn uitgereikt voor het onroerend goed, of er geen bouwovertredingen zijn begaan, of het pand eventueel beschermd is, etc. Dit vindt u terug in het uittreksel uit het plannen-en vergunningenregister.

Let wel, stedenbouwkundige inlichtingen zijn louter informatief. Ze staan niet gelijk aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning).

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.