Wat is een meldingsplicht bij verbouwing?

Een meldingsplicht bij verbouwing is uw plicht om kleine bouwwerken aan of rond uw woning te melden bij de gemeente. Denk hierbij aan de aanbouw van een garage of veranda of het plaatsen van een tuinhuis of zwembad.

U hoeft voor kleine werken dus geen omgevingsvergunning aan te vragen. Het volstaat om uw geplande werken te beschrijven via het online Omgevingsloket of via een meldingsformulier dat u indient bij de gemeente. Na ongeveer 30 dagen ontvangt u een meldingsakte. Pas dan mag u de werken starten.

Let op: informeer steeds bij uw gemeente of een melding van uw bouwwerken volstaat. Een melding geldt slechts onder bepaalde voorwaarden. Bovendien kunt u vanuit de provincie of gemeente alsnog een vergunningsplicht worden opgelegd voor uw meldingsplichtige bouwwerken.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.