Wat is een handlichting?

Een handlichting is een rechtshandeling die een gevestigde hypotheek op een onroerend goed opheft of ‘doorhaalt’. Een hypotheek, gevestigd op uw woning, is geldig voor een periode van 30 jaar. Na deze periode is uw onroerend goed automatisch ontdaan van deze hypotheek. Wanneer u echter vóór deze termijn van 30 jaar (of in geval van een krediettermijn van 20 jaar, voor de termijn van 20 jaar) uw met hypotheek belaste woning wil verkopen moet hier eerst een handlichting gebeuren. Dit gebeurt via een notariële akte, op kosten van de kredietnemer. Enkel zo kan de woning verkocht worden zonder dat het belast is met een hypotheek.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.