Uw eigendom discreet verkopen met een vastgoedmakelaar: een delicate aangelegenheid

Een pand verkopen vraagt uiteraard een krachtige marketinginspanning. Uitzonderlijk vraagt een verkopende zelfstandige om discreet om te springen met de vrijgave van zijn/haar adres in functie van de activiteiten. Geruchten over nakende faillissementen steken al snel de kop op. Aan de makelaar wordt gevraagd enige discretie aan de dag te leggen.

Het Hof van Beroep te Gent heeft in een arrest van 21 mei 2014 beslist dat de vermelding "discreet behandelen: adres niet publiceren" in een bemiddelingsovereenkomst strekkende tot verkoop van een onroerend goed impliceert dat het adres niet gepubliceerd mag worden.

De makelaar was van oordeel dat zij voldeed aan de gevraagde discretie door geen publiciteitsborden aan het onroerend goed te bevestigen en door het "exacte adres" niet te publiceren.

De discrete behandeling houdt volgens het Hof in dat deze gegevens op zich niet toelaten het goed te identificeren zonder bijkomende informatie in te winnen bij de makelaar, die deze informatie dan kon meedelen aan personen waarvan zij vaststelde dat de interesse voldoende ernstig was.

De vastgoedmakelaar begaat een contractuele fout indien de gevoerde publiciteit het voor de gemiddelde lezer eenvoudig maakt om zonder nadere tussenkomst van de makelaar de precieze ligging van het goed te achterhalen. Bijgevolg kon de makelaar geen aanspraak maken op een opzegvergoeding (deze is pas verschuldigd wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van een wanprestatie).

(Bron : HvB Gent 21 mei 2014, NjW 14 januari 2015, 23)