Wat is een elektrische keuring?

Een elektrische keuring is een verslag waarin de staat en conformiteit van de elektrische installatie in uw woning worden beschreven. De keuring gebeurt op basis van de AREI-regelgeving (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties), die de minimumeisen beschrijft waaraan elektrische installaties moeten voldoen om veilig te zijn.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.