Wanneer is een bod bindend?

Een uitgebracht bod is volgens de wet altijd bindend, mits dit aanvaard wordt door de verkoper (consensualisme). De wijze waarop het bod wordt uitgebracht is hierbij niet van belang (telefonisch, WhatsApp, mail, bierkaartje, ...), al is een mondeling bod moeilijk te bewijzen wanneer de potentiële koper plots terugdeinst. Zorg er daarom altijd voor dat het bod schriftelijk wordt genoteerd, waarbij minstens het adres van het onroerend goed en de geboden prijs nauwkeurig worden vermeld. Idealiter staan ook de eventueel bepaalde roerende goederen (lampen, gordijnen, ...), de geldigheidsduur van het bod en modaliteiten zoals een opschortende voorwaarden genoteerd.

De meest efficiënte manier om een bod uit te brengen of te laten uitbrengen is door de aankoop-verkoopbelofte in te vullen, op voorhand opgesteld en ontvangen door een Landbergh-vastgoedmakelaar. Dit document omvat niet alleen verplichte informatie omtrent het onroerend goed (EPC, bodemattest, ...), maar informeert ook zowel de koper als verkoper waartoe hij zich precies bindt na het invullen en ondertekenen van de aankoop-verkoopbelofte. Hierdoor worden misverstanden en discussies vermeden en zijn beide partijen op de hoogte van hun rechten en plichten.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.