Wat is het verschil tussen een aankoop-verkoopbelofte en een compromis?

Een compromis en een aankoop-verkoopbelofte vormen beide een schriftelijk akkoord tussen de koper en verkoper over de prijs en eventuele voorwaarden van het te verkopen goed. Ze zijn dus even bindend.

Het verschil zit in de periode waarbinnen de notariële akte moet worden getekend. Na de ondertekening van een compromis, moet de notariële akte binnen de vier maanden worden verleden. Bij een aankoop-verkoopbelofte kan de ondertekening van de akte worden uitgesteld. Dit door de bepaalde termijn waarin de (ver)koper akkoord kan gaan met het aanbod langer te laten duren dan vier maanden.

Wanneer er geen reden is om de akte uit te stellen, wordt in de praktijk echter voornamelijk geopteerd voor een compromis.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.