Hoeveel notariskosten moet ik betalen bij de aankoop van een woning?

De notariskosten bij de aankoop van een woning zijn op te delen in registratiekosten, een ereloon en administratieve kosten voor de akte(s). Hieronder vindt u de huidige tarieven. Op 1 januari 2023 zullen de notariskosten echter fors dalen, tot zo’n 25% minder.

1. Verkooprechten

Sinds 2022 bedragen de verkooprechten 3% op de aankoopsom voor kopers van een enige, eigen woning. Beslist u hierbij ook nog om de woning ingrijpend energetisch te renoveren of te slopen en heropbouwen, dan betaalt u slechts 1% verkooprecht. Kopers van een tweede eigendom of bedrijfspand betalen 12% verkooprecht. Ook wie een bouwgrond of nieuwbouw koopt, betaalt 12% op het grondaandeel en 6% of 21% btw op het constructie-aandeel.

2. Ereloon

Het ereloon van de notaris wordt berekend op de verkoopprijs van het onroerend goed en is degressief: hoe hoger de verkoopprijs, hoe lager het percentage. Het tarief schommelt tussen de 1,3% en 0,057% van de verkoopprijs en is niet onderhandelbaar. Daarnaast betaalt u ook nog 21% btw op het ereloon, maar dat moet de notaris rechtstreeks overmaken naar de federale overheid.

3. Administratieve kosten van akte(s)

De administratieve kosten van de akte(s) kunnen aanzienlijk verschillen van notaris tot notaris, maar hangen ook af van de regio en de complexiteit van het dossier. Volgens de huidige tarieven bedragen de administratieve kosten per akte ruwweg 1.100 euro (De Tijd, 2022).

Administratieve kosten bij de aankoopakte

Bij de aankoopakte omvatten de administratieve kosten onder meer de uitgaven van de notaris voor zijn of haar opzoekwerk en opvragingen van documenten en attesten. Daarnaast dekken ze ook de kosten ná het verlijden van de akte. Zo moet de verleden aankoopakte worden overgeschreven op het hypotheekkantoor, opdat het onroerend goed officieel eigendom is van de koper. Ook de inschrijving bij het kantoor Rechtszekerheid valt onder de administratieve kosten. Dit is een verplichte registratie die ervoor zorgt dat de juiste belasting wordt geheven bij de belastingschuldige.

Administratieve kosten bij de kredietakte

De kredietkosten zijn onder te verdelen in een verkooprecht van 1% op de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen, een recht op geschriften van 50 euro (belasting op een akte) en kosten voor het verzamelen van informatie, documenten en attesten.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.