Hoeveel verkooprechten moet ik betalen op de aankoop van mijn onroerend goed?

Sinds 1 januari 2022 zijn de tarieven van de verkooprechten stevig gewijzigd. Zo betalen kopers van een enige eigen woning nog slechts 3% in plaats van 6% verkooprechten. Zij moeten hierbij wel voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. De eigendom moet gekocht worden door een natuurlijk persoon;
  2. Het moet gaan om een zuivere aankoop van de gehele woning in volle eigendom;
  3. Het moet gaan om een bestaande woning die dient voor huisvestiging, niet over een bedrijfspand, bouwgrond of daarmee gelijkgestelde gebouwen die dusdanig hersteld moeten worden voordat de woning leefbaar is;
  4. De koper mag geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Wie wel nog een eigendom heeft, heeft twee jaar de tijd om deze te verkopen;
  5. De koper moet zich binnen de drie jaar na het verlijden van de notariële akte inschrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, op het adres van de aangekochte woning.

Wie voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden en beslist om de woning ingrijpend energetisch te renoveren of te slopen en heropbouwen, betaalt sinds 1 januari 2022 slechts 1% verkooprechten in plaats van 5%.

Wie een tweede eigendom of een bedrijfspand koopt, betaalt 12% in plaats van 10% verkooprechten. Wie een bouwgrond of nieuwbouw aankoopt, betaalt 12% verkooprechten op het grondaandeel en 21% btw op het constructie-aandeel.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.