Wat is leegstandsheffing?

Leegstandheffing is een belasting op leegstaande woningen en tevens een maatregel van de Vlaamse Overheid om leegstand en verval van gebouwen tegen te gaan. Dit opdat er zo min mogelijk onbebouwde ruimte onnodig wordt aangesneden. Heeft u dus een onroerend goed in uw bezit dat langdurig niet wordt bewoond of gebruikt, dan zal uw leegstaande woning worden opgenomen in een inventaris en kan u mogelijks onderworpen worden aan een leegstandheffing. Iedere gemeente kan afzonderlijk bepalen of ze belastingen op leegstand int of niet.

Anderzijds worden leegstand en verval tegengegaan door het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 12%, wanneer wordt geopteerd voor sloop en wederopbouw. Hiermee ondersteunt de Vlaamse Overheid de heropbouw van gebouwen die niet meer voor bewoning of gebruik vatbaar zijn en worden de percelen nieuw leven ingeblazen.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.