Wat is een wederbeleggingsvergoeding?

Een wederbeleggingsvergoeding is een vergoeding die u dient te betalen aan de bank wanneer u een bepaald ontleend bedrag vroeger terugbetaald dan gepland. Deze wederbeleggingsvergoeding is echter wel beperkt tot drie maanden intrest op het terugbetaalde bedrag.

Als ontlener heeft u te allen tijde het recht om het ontleende kapitaal vroeger terug te betalen. Aangezien de bank een bepaalde rendementsverwachting opstelt bij de door u aangegane lening verwachten zij een vergoeding wanneer u door vroegere terugbetaling de uiteindelijk voorziene intrest verlaagt.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.