Wat als mijn grond verontreinigd blijkt te zijn?

Indien uw grond verontreinigd zou kunnen zijn vanwege een vastgestelde risico-activiteit (milieuvervuilende activiteit, aanwezigheid van een stookolietank, etc.), dan volgt er een oriënterend bodemonderzoek. Dit wordt uitgevoerd door een bodemsaneringsdeskundige die vervolgens verslag uitbrengt bij OVAM.

Indien OVAM op basis van het rapport vaststelt dat de grond niet vervuild is, kan de verkoop doorgaan. Zijn er wel sporen van verontreiniging gevonden, dan zal de bodemsaneringsdeskundige een diepgaand beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren. Op basis van dit detailrapport beslist OVAM vervolgens of er saneringswerken moeten plaatsvinden en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Ondertussen dienen koper en verkoper afspraken te maken over de uitvoering en kostprijs van deze werken. Pas na overeenkomst over het bodemsaneringsproject kan de verkoop van het perceel grond doorgaan.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.