Hoe lang is een oriënterend bodemonderzoek geldig?

Een oriënterend bodemonderzoek is één jaar geldig indien er sinds het meest recente verslag nog een risico-inrichting gevestigd was of is op de te onderzoeken grond. Het oriënterend bodemonderzoek is onbeperkt geldig indien er sinds het meest recente verslag geen risico-inrichting gevestigd was of is op de te onderzoeken grond.

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij er toch een nieuw oriënterend bodemonderzoek nodig is:

  1. De ruimtelijke omschrijving van de onderzochte grond stemt niet overeen met de ruimtelijke omschrijving van de grond waarop de onderzoeksplicht rust, tenzij de te onderzoeken grond volledig binnen de ruimtelijke omschrijving van de onderzochte grond ligt of de te onderzoeken grond wordt gevormd door een onderzochte grond en een grond zonder risico.
  2. De bestemming van de te onderzoeken grond is veranderd naar een bestemmingstype met een lagere bodemsaneringsnorm sinds het meest recente verslag van het oriënterend bodemonderzoek.
  3. Er is sprake van een schadegeval op de grond sinds het laatste verslag van het oriënterend bodemonderzoek.
Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.