Wat is het voorkooprecht?

Het voorkooprecht is een wettelijk recht waarbij de houder van dat recht (de Vlaamse Overheid en lokale overheden) voorrang krijgt op kandidaat-kopers om een onroerend goed te kopen. Deze koopt het onroerend goed dan aan dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als die van de kandidaat-koper.

Het doel van dit voorkooprecht is dat overheidsinstellingen hun opdracht van openbaar nut kunnen realiseren, zoals natuurbehoud, ruimtelijke ordening, woonbeleid en meer. Ligt uw onroerend goed in een gebied met ‘recht van voorkoop’, dan moet u de houder van dat recht steeds de kans geven om hun recht uit te oefenen. Wilt u bekijken of er een Vlaams voorkooprecht geldt op uw perceel, dan kunt u de geokaart met de Vlaamse voorkooprechten raadplegen.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.