Wat zijn opcentiemen op de onroerende voorheffing?

Een opcentiem is een toeslag op een belastingtarief. Elke provincie en gemeente mag de hoogte van haar opcentiemen zelf bepalen. Ook binnenin een stad of gemeente kunnen opcentiemen gedifferentieerd worden, bijvoorbeeld per buurt. Zo kan een gemeente de bevolking aanmoedigen om in een bepaalde buurt te gaan wonen die nood heeft aan heropleving, door de onroerende voorheffing er laag te houden.

Diverse kustgemeenten als Koksijde, De Panne en Knokke-Heist hebben een zogenaamd nultarief. Dit maakt de gemeentes fiscaal erg aantrekkelijk om er zich te vestigen. Het gevolg is dat sommigen zich domiciliëren in hun tweede verblijf aan de kust – in plaats van in hun eerste verblijf - om te kunnen genieten van dit lage belastingtarief. Dit heet domiciliefraude.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.