Wie moet aanwezig zijn op de algemene vergadering van de VME?

De aanwezigheid op de algemene vergadering van een VME wordt sterk aangeraden voor alle mede-eigenaars van een gebouw, maar is niet verplicht.

Let wel: een beslissing op de algemene vergadering is pas rechtsgeldig als meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is. Zij moeten samen ook minstens de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Is dit niet het geval, dan moet een tweede vergadering worden georganiseerd op kosten van de mede-eigenaars. Er is echter één uitzondering op deze regel: indien minstens 3/4 van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigd zijn, is het niet nodig dat minstens de helft van de mede-eigenaars aanwezig zijn.

Huurders mogen niet aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar mogen hun opmerkingen wel schriftelijk formuleren. Om deze reden dient de syndicus de datum van de algemene vergadering tijdig mee te delen via een aanplakking op een goed zichtbare plaats in de gemene delen van het gebouw.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.