Wat is de raad van mede-eigendom?

De raad van mede-eigendom (RVM) is een controleorgaan dat nagaat of de syndicus zijn plichten naar behoren vervult. Het bestaat uitsluitend uit (een kleinere groep van) mede-eigenaars van een (appartements)gebouw. Huurders vallen hier niet onder. Ook de syndicus behoort in geen geval tot de raad van mede-eigendom, ook al is deze mede-eigenaar van het gebouw.

De raad van mede-eigendom wordt opgericht door de eerste algemene vergadering van een VME. Het is verplicht om een raad van mede-eigendom op te richten voor elk gebouw met minstens 20 kavels. Bergingen en parkings worden hierbij niet meegerekend.

In het geval dat er minder dan 20 kavels zijn, kan de algemene vergadering alsnog beslissen om een raad van mede-eigendom te voorzien. Hiervoor moet dan wel een stemming worden georganiseerd, waarbij 50% + 1 moet worden gehaald. Dit in tegenstelling tot een verplichte raad bij meer dan 20 kavels, waarover niet gestemd kan worden.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.