Wat is een syndicus?

Een syndicus is een natuurlijk of rechtspersoon die het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom op zich neemt. Het gaat hierbij uitsluitend om de gemeenschappelijke delen van het (appartements)gebouw. Denk hierbij aan de lift, de gevel, het dak, de gangen, de gemeenschappelijke tuin, etc.

De meeste syndici zijn door het BIV-erkende, vastgoedmakelaar-syndici, maar ook een boekhouder-fiscalist, landmeter-expert, architect of advocaat kan optreden als een professionele syndicus. Daarnaast kan ook een niet-professionele syndicus worden aangesteld, zoals één van de mede-eigenaars.. Zowel de professionele als niet-professionele syndicus zijn echter wel verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.