Wat zijn de taken van een syndicus?

Een syndicus staat in voor het dagelijkse beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom. Concreet kan dit onderverdeeld worden in administratief, financieel en technisch beheer.

Administratief beheer omvat hierbij alle taken omtrent de algemene vergadering van de VME: de organisatie en voorbereiding ervan, de opmaak van de notulen en het (laten) uitvoeren van de genomen beslissingen. Daarnaast vallen ook de algemene administratie, de vertegenwoordiging van de mede-eigenaars, het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten en schadedossiers, etc. onder de plichten van de syndicus.

Financieel beheer draait rond de boekhouding van de VME, het beheer van de inkomsten en uitgaven, en het beheer van het werk- en reservekapitaal.

Onder technisch beheer wordt verstaan dat de syndicus zich inzet om de goede staat van de mede-eigendom te onderhouden. Dit door poetswerk en eventuele herstellingen of renovatiewerken tot stand te laten brengen. Werken mogen bovendien enkel na toestemming van de VME worden uitgevoerd, tenzij het een om een hoogdringend geval gaat.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.