Wat is recht van natrekking?

Recht van natrekking is een wettelijk vermoeden dat de toebehoren, de goederen (zowel roerend als onroerend) en de vruchten die te vinden zijn op een onroerend goed toebehoren aan de eigenaar van dat onroerend goed. Zo wordt vermoed dat een boom, stal, loods of koe ook de eigendom is van de eigenaar die de grond bezit waarop deze zaken terug te vinden zijn.

In volgende situatie heeft dit wettelijk vermoeden een grote impact:  een partner bezit een grond en bouwt samen met zijn of haar wederhelft een woning op deze grond. Deze woning wordt van rechtswege geacht eigendom te zijn van de partner die de grond bezit. Dit kan echter opgelost worden door een huwelijkscontract tussen deze partners.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.