Moet ik erfbelasting betalen op een gezinswoning als mijn partner overlijdt?

Een erfbelasting is een belasting die geïnd wordt op een ontvangen erfenis bij een overlijden. Als partner van de overledene kunt u echter een vrijstelling krijgen van erfbelasting op de nettowaarde van uw gezinswoning. De gezinswoning is hierbij de hoofdverblijfplaats waar u en uw partner op het moment van overlijden samenwoonden.

Deze vrijstelling geldt voor:

1. Gehuwden

2. Wettelijk samenwonenden

 • Er mag geen verwantschap zijn in de rechte lijn
  • Niet vrijgesteld: inwonende kinderen, ouders en grootouders
  • Wel vrijgesteld: broers en zussen die samenwonen

3. Feitelijk samenwonenden 

 • U moet minstens drie jaar voor overlijden hebben samengewoond
 • Er mag geen verwantschap zijn in de rechte lijn
  • Niet vrijgesteld: inwonende kinderen, ouders en grootouders
  • Wel vrijgesteld: broers en zussen die samenwonen

Ondanks dat de partners in volgende gevallen niet meer samenwoonden in de betreffende gezinswoning op het moment van overlijden, geldt de vrijstelling ook voor:

1. Feitelijk gescheiden echtgenoten of wettelijk samenwonenden;

2. Partners die te maken kregen met een situatie van overmacht (zoals een langdurig ziekenhuisverblijf);

3. Partners bij wie de hoofdverblijfplaats van minstens één van beiden werd verplaatst naar een rust- of verzorgingsinstelling of serviceflat.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.