Wat is een Mobiscore?

De Mobiscore is een score op een schaal van 0 tot 10 die aangeeft hoe duurzaam uw woning is gelegen. Concreet geeft het aan hoe bereikbaar voorzieningen zijn vanaf uw woning met de fiets of te voet. Dit met het doel dat u bewust een woonplaats kunt kiezen waar u de auto vaak of zelfs altijd kunt laten staan.

De Mobiscore berekent de afstand naar voorzieningen als het openbaar vervoer, winkels, scholen, kinderopvang, horeca, dokters, ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en dergelijke meer. In de berekening houdt het rekening met het meest logische vervoermiddel, de milieukosten van dat vervoermiddel en het verwachte aantal verplaatsingen.

Hoe hoger de score op 10, hoe lager de milieu-impact van uw woonplaats is. De Mobiscore van uw (toekomstige) woning kunt u eenvoudig berekenen via de website van de Vlaamse Overheid.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.