Wat als mijn huis het statuut heeft van beschermd bouwkundig erfgoed?

Bij beschermd bouwkundig erfgoed moet u rekening houden met juridische gevolgen, die u verplicht dient te vermelden bij de verkoop of verhuur (voor meer dan negen jaar) van het onroerend goed. Kortweg gaat het over de volgende plichten en rechten:

  1. U mag het beschermd bouwkundig erfgoed niet ontsieren of beschadigen. Het slopen of verwijderen van een beschermd bouwkundig erfgoed is verboden.
  2. U moet de nodige werken uitvoeren om het behoud en onderhoud van het beschermd bouwkundig erfgoed te garanderen.
  3. U heeft steeds toestemming nodig voor het uitvoeren van bepaalde werken aan een beschermd bouwkundig erfgoed. Dit geldt ook wanneer u geen omgevingsvergunning nodig hebt voor die werken. De toelating kan u gegeven worden door de Vlaamse Overheid of een erkende onroerenderfgoedgemeente, indien er geen andere vergunning is vereist.
  4. Om u bij te staan in de zorg voor een beschermd bouwkundig erfgoed, ondersteunt de Vlaamse Overheid u via premies, leningen en andere financiële voordelen. Ook heel wat steden, gemeenten en provincies bieden financiële bijstand voor eigenaars van beschermd bouwkundig erfgoed. Laat u steeds grondig informeren door uw stedenbouwkundig ambtenaar en de Vlaamse Overheid.
Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.